Search result for

(166 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟ-, *ฟ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Blue (adj ) ฟ้า

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
foam[โฟม] (n ) ฟอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
.[N] Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
[ADJ] contused, See also: bruised, Syn. บวมช้ำ, ฟกช้ำ, Example: ที่ขาของนักเรียนหญิงมีรอยฟกเป็นดวงๆ อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ที่เป็นรอยจ้ำๆ เพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ
[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุฟะ, ฉุ, น่วม, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่แน่น
[V] rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น
รี[ADJ] free, Example: ฉันว่างานฟรีแบบนี้คงไม่มีใครเต็มใจมาช่วยเท่าไหร่หรอก, Thai definition: ที่ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ, Notes: (อังกฤษ)
รี[ADV] free, Example: คอมพิวเตอร์ชุมชนเปิดสอนคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้พิการเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย, Thai definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ, Notes: (อังกฤษ)
อก[V] wash, See also: bleach, lighten, whiten, Syn. ขัด, ถู, Example: ฉันฟอกกางเกงยืนส์ให้ซีดแบบเป็นธรรมชาติได้เอง, Thai definition: ซักให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป, ชำระล้างให้สะอาด
อก[V] purify, See also: clean, Example: ป่าชายเลนจะป้องกันกระแสลมมิให้ชายฝั่งทะเลพังทลาย และยังช่วยฟอกน้ำเสียบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย, Thai definition: ทำให้สะอาดหมดจด
อด[ADJ] spongy, Syn. ฟอดแฟด, Thai definition: น่วมฟ่ามอยู่ข้างใน
อด[ADV] kissing sound, See also: onomatopoeia from the kissing sound, Example: พ่อหอมแก้มลูกสาวเสียงดังฟอด เพราะคิดถึงมาก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, เสียงเช่น เวลาจูบแก้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(อ) พยัญชนะตัวที่ ๓๑ เรียกว่า ัน เป็นอักษรตํ่า ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากบหรือแม่กบ เช่น เสิร์ ไมโครเว.
ก, กช้ำว. บวมชํ้า, บอบช้ำ.
กช้ำดำเขียวว. บวมชํ้าตามร่างกายเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรง.
้งก. ุ้ง.
รักโทส(ฺรัก-) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ ๑๐๒ °ซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน นํ้าผึ้ง นํ้าต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลทราย, เลวูโลส ก็เรียก.
รี(ฺรี) ว. ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใด ๆ เช่น เรียนรี ทำงานรี
รีว่างจากงาน เช่น วันนี้รี
รีอิสระ เช่น ล้อรี.
รีบาร์ว. เปิดบาร์ให้กินรีโดยไม่จำกัด ในคำว่า เปิดรีบาร์ (มักใช้แก่การเลี้ยงสุราเมรัย).
ลูออรีนน. ธาตุลำดับที่ ๙ สัญลักษณ์ F เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวแกมเหลือง มีสมบัติคล้ายคลอรีนแต่ให้ปฏิกิริยาเคมีไวกว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fjordยอร์ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freewareรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freewareรีแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruticose lichenรูทิโคสไลเคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fluxลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fluxลักซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meltลักซ์ [ใช้สำหรับการเชื่อมอาร์กใต้ลักซ์] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fused meltลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electro-slag welding fluxลักซ์เชื่อมไ้าสแลกคลุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flyschลิช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filmloopิล์มลูป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmstripิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thin filmsิล์มบาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy logicัสซีลอจิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyester filmิลฺ์มโพลีเอสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phenol oxidaseีนอลออกซีเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier transform infrared spectroscopyูเรียร์ทรานสอร์มอินราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Belgian francรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]
Spontaneous fissionิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิอร์เนียม-252 เอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
freewareรีแวร์ ซอต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมรีย์ เจนนี่ ฮัมรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I'm proud of you, Humphrey.ฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆ ฮัมรีย์ The Serena Also Rises (2008)
I am Eleanor Waldorf.ฉันคือ เอลานอร์ วอลดอ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
I hope they make a Humphrey sandwich.หวังว่าพวกนั้นคงทำแซนด์วิชฮัมรีย์ให้นายกิน The Serena Also Rises (2008)
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Do you have a Lily Bass dossier?นี่คุณมีแ้มประวัติของฉันหรอ? The Serena Also Rises (2008)
That sounds like the perfect plan.ังดูดีมากเลย The Serena Also Rises (2008)
It does if his beloved wife... died giving birth to me.มันังขึ้นมั๊ยถ้ามันทำให้เมียสุดที่รักของเขา ต้องตายตอนคลอดฉัน The Serena Also Rises (2008)
That doesn't make sense.มันังไม่ขึ้นเลยหวะ The Serena Also Rises (2008)
For what it's worth, Humphrey, you had my back.มันเป็นอะไรที่คุ้มค่า ฮัมรีย์ นายมีฉันคอยช่วย The Serena Also Rises (2008)
Mr. Humphrey, this is headmistress Queller.คุณฮัมรีย์ นี่ฉันเองครูใหญ่ Queller The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กช้ำ[adj.] (fokcham) EN: bruised ; contused   FR: meurtri ; contusionné
กช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam-khīo) EN: bruised ; black and blue   FR: contusionné ; couvert de bleus
รองซัวส์ แปร์ริเยร์[n. prop.] (Frøngsūa Paērīyē) EN: François Perrier   FR: François Perrier
รังค์[n.] (frang) EN: franc   FR: franc [m]
ร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer
รี[adj.] (frī) EN: free ; no charge   FR: gratuit
รี[adv.] (frī) EN: without charge ; for nothing   FR: gratuitement ; gratis
รีบาร์[n. exp.] (frī bā) EN: free bar   
รีสไตล์[n. exp.] (frī satai) EN: free style   
รีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันุตบอล (ถ้าจะพูดถึงุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้อง้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไ้าเลี้ยง
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
star fruit(n) มะเือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] ้องร้อง, See also: ฟ้องศาล, Syn. charge
attend[VI] ังหรือดูอย่างตั้งใจ, Syn. pay attention
ax[VT] ันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. axe
axe[VT] ันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. ax
azure[N] ้าเหมือนท้อง้า, Syn. sky blue color
attend to[PHRV] ังอย่างตั้งใจ, See also: สนใจฟัง, Syn. pay to
baby tooth[N] ันน้ำนม, Syn. milk tooth, primary tooth
bang[VT] ตีอย่างแรง, See also: ฟาด, Syn. whack, slam
bark[VT] อก, See also: ย้อม
barm[N] องที่เกิดจากการหมักเหล้า, See also: เชื้อหมัก, ฟองจากเชื้อหมัก, เชื้อฟู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แ้มข้อมูลทุกแ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแ้มข้อมูลทุกแ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a fortiori(เออร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a-frame(เอ' เรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาริกา
a:A: Drive A ไดร์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aardwolf(อาร์ด' วูล) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไ,สว่าง,โชติช่วง
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไ,บนเครื่องบิน
accuser(n) โจทก์,ผู้้องร้อง
acoustic(adj) เกี่ยวกับการัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
actionable(adj) ซึ่ง้องร้องได้
addressee(n) ผู้ัง,ผู้รับจดหมาย
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระ้า
aether(n) ท้อง้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
afire(adj) ลุกเป็นไ,ติดไ,สว่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
filing a caseฟ้องคดี
footage (n ) ฟิลม์หรือคลิปภาพยนตร์ ระยะยาวเป็นฟุตๆ
future park rangsit (n ) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
See also: S. future,
ichthyosaur (n ) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
Luminous Flux (n) ฟลักซ์ของการส่องสว่าง มีหน่วยเป็น ลูเมน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
南瓜[かぼちゃ, kabocha] (n) ักทอง
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ื้น
気泡[きほう, kihou] (n) องอากาศ
無料[むりょう, muryou] (n) รี
牧場[まきば, makiba] (n) าร์มปศุสัตว์, าร์มเลี้ยงสัตว์
物理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ิสิกส์
虫歯[むしば, mushiba] (n) ันผุ
贅沢[ぜいたく, zeitaku] (vt) ุ่มเือย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そら, sora] ้า
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ่อง อ่อนนุ่ม
落雷[らくらい, rakurai] (n) ้าผ่า
冬瓜[とうがん, tougan] ักเขียว
埋伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) ันคุด
ただ[tada] รี
告口[つげぐち, tsugeguchi] (n) ้อง (้องคุณครู,้องแม่,้องพ่อ,้องผู้ใหญ่)
聞きます[ききます, kikimasu, kikimasu , kikimasu] (vt ) ัง
サッカー[さっかあ, sakkaa, sakkaa , sakkaa] (n ) ุตบอล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ื้นกลับคืน English: to be resurrected
機能[きのう, kinou] Thai: ังก์ชัน
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: ้องร้อง English: to sue (a person)
明ける[あける, akeru] Thai: ้าสาง English: to become daylight
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ังจับใจความ English: catch (a person's words)
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ังเข้าใจ English: understand
向こう[むこう, mukou] Thai: ากโน้น
聴く[きく, kiku] Thai: ัง English: to hear
訴訟[そしょう, soshou] Thai: ้องร้องดำเนินคดีในศาล English: litigation

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ิล์ม แผ่นิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, อร์ม
Frankfurtเมืองแรงค์เิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแรงค์เิร์ท , See also: Frankfurt
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแรงค์เิร์ต
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมุตบอล
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไปิดอยู่
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
fußgänger {m}ฟุตบาท บาทวีถี ทางเท้า

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du foot(vt) เล่นุตบอล
Image:
faire de l'escrime(vt) เล่นันดาบสากล
jouer au foot(vt) เล่นุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit
aller en trainเดินทางด้วยรถไ, See also: aller
gare,-s(n) |f| สถานีรถไ
copain(n) |m, f copine| แน, คู่รัก
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไ, ต่อรถไ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mirliton (n ) ฟักแม้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top