ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พูดนอกเรื่อง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดนอกเรื่อง-, *พูดนอกเรื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดนอกเรื่อง[V] speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?
พูดนอกเรื่อง[V] speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Varla, please, no negatives.วาร์ลา ได้โปรด อย่าพูดนอกเรื่อง Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
A cigar's a cigar.พูดนอกเรื่องอยู่ได้ The Sunshine State (2008)
I digress. Good things are happening.ผมชอบพูดนอกเรื่องทุกทีเลย สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น Better Call Saul (2009)
And you pretending otherwise only wastes my time and serves to annoy me.และนายแกล้งทำเป็นพูดนอกเรื่อง มันทำให้ฉันเสียเวลา และมันทำให้ฉันรู้สึกรำคาญมาก Full Measure (2010)
Speaking of which,ขอพูดนอกเรื่องหน่อยนะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
But I digress. Where was I?แต่ผมพูดนอกเรื่อง ที่เป็นฉัน? The Expendables 3 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk reūang) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digress[VI] พูดนอกเรื่อง, See also: เขียนนอกเรื่อง, เบี่ยงเบน, Syn. turn, diverge, deviate, Ant. advance, continue, proceed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top