ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธะ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธะ-, *พุทธะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พุทธะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พุทธะ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธะ[N] enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัจเจกพุทธะ(ปัดเจกกะ-) น. ชื่อพระพุทธเจ้าพวกหนึ่งที่ตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่งสอนผู้อื่น.
พุทธ, พุทธ-, พุทธะ(พุด, พุดทะ-) น. ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, ใช้เฉพาะเป็นพระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่า พระพุทธเจ้า.
สัมพุทธ-, สัมพุทธะน. ผู้รู้พร้อม, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้สว่างแล้ว
สัมพุทธ-, สัมพุทธะพระนามพระพุทธเจ้า.
ทักษิณาจารน. ชื่อลัทธิตันตระแบบหนึ่งนับเนื่องในนิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ยุคหลัง เป็นแบบขวาหรือฝ่ายขวา มีพิธีกรรมเปิดเผย ไม่มีลามกอนาจาร, คู่กับ วามาจาร, ชื่อลัทธิพุทธตันตระแบบหนึ่ง ซึ่งมีหลักปฏิบัติทำนองเดียวกับลัทธิตันตระของพราหมณ์ โดยถือพระไวโรจนพุทธะแทนพรหมัน.
พุทธังกูร, พุทธางกูรดู พุทธ, พุทธ-, พุทธะ.
พุทธันดรดู พุทธ, พุทธ-, พุทธะ.
พุทธาภิเษกดู พุทธ, พุทธ-, พุทธะ.
พุทธาวาสดู พุทธ, พุทธ-, พุทธะ.
พุทธุปบาทกาลดู พุทธ, พุทธ-, พุทธะ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top