ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธสมัย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธสมัย-, *พุทธสมัย*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พุทธสมัย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พุทธสมัย*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธสมัย[N] lifetime, See also: Buddhist lifetime, Example: พระเจ้าอโศกเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีพระชนม์ในช่วงพุทธสมัย, Count unit: สมัย, Thai definition: สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธสมัยน. สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่.
พุทธกาลน. สมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่, พุทธสมัย ก็ใช้, (ปาก) ช่วงระยะเวลาที่เชื่อกันว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ ๕,๐๐๐ ปี.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top