Search result for

พึงพอใจ

(38 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พึงพอใจ-, *พึงพอใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึงพอใจ[V] please, See also: satisfy, Syn. พึงใจ, พอใจ, ถูกใจ, Example: เขาพึงพอใจกับการปรนนิบัติพัดวีของภรรยาคนใหม่มาก, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พึงพอใจว. รัก, ชอบใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heterosexualsพึงพอใจเพศหญิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fortunately, robert did see one dress that he was very fond of.โชคดี ที่โรเบิร์ทเจอชุดที่ทำให้เขาพึงพอใจ Pret-a-Poor-J (2008)
I hope it pleases you.ข้าหวังว่าเจ้าจะพึงพอใจ Le Morte d'Arthur (2008)
Satisfied all was well in Heaven and Earth, the Supreme Emperor left to begin his 500 years meditation.พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งสวรรค์กับโลก องค์จักรพรรดิ์ก็ได้จากไป เพื่อเข้าญานต่อไปอีก 500 ปี The Forbidden Kingdom (2008)
But instead of the satisfaction I imagined I'd feel,แต่เพื่อให้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผมคิดว่าผมรู้สึก Frost/Nixon (2008)
We have absolutely no dissatisfied clients.เรามีแน่นอนค่ะ ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนที่ไม่พึงพอใจเลยค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I thought you'd get some satisfaction out of seeing him strung up.ผมเลยคาดว่าคุณคงพึงพอใจ เมื่อได้เห็นเขาถูกยึดโยงแบบนี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Alas, Chelsea seems intent on marketing herself as a sophisticated escort.คงทำให้ใครหลายต่อหลายคนพึงพอใจ แต่ว่า เชลซีดูเหมือนมุ่งมั่น The Girlfriend Experience (2009)
Knowledge is what fuels me.ความรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันพึงพอใจ Legion (2009)
I thought we found out today it was a mistake, Mixing business and pleasure.ฉันนึกว่าวันนี้จะได้รู้ว่าไม่ควรเอาธุรกิจกับความพึงพอใจมาปนกัน The Wrath of Con (2009)
Everyone's very impressed with how you're holding up, under the circumstances.ทุกคนพึงพอใจมาก สำหรับสิ่งที่คุณทำ ภายใต้เหตุการ์ณ Earth (2009)
Tell me, what is it that you find so fulfilling about human companionship?บอกผมซิ มันเป็นยังไง ทำไมเธอถึงพึงพอใจกับคู่ที่เป็นมนุษย์? Release Me (2009)
Satisfaction guaranteed.รับประกันความพึงพอใจ Do It, Monkey (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พึงพอใจ[v.] (pheungphøjai) EN: please   

English-Thai: Longdo Dictionary
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be satisfy with[PHRV] พึงพอใจอย่างยิ่งกับ
had as soon do[IDM] พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง, See also: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
leave well alone[IDM] พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก), Syn. leave well enough alone, let alone
leave well enough alone[IDM] พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)
self-complacent[ADJ] พอใจตนเอง, See also: พึงพอใจตัวเอง, Syn. self-satisfied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied

English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
complaisance(n) ความอารีอารอบ,ความอ่อนโยน,ความพึงพอใจ
content(n) ความจุ,ความพึงพอใจ,เนื้อเรื่อง,เนื้อหา,สาระ
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม

German-Thai: Longdo Dictionary
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top