ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พี่

   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พี่-, *พี่*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ)
พี่ชาย (n ) 阿兄

Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
阿兄[a1 hian1] (n ) พี่ชาย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คับพี่I think this means "dear close older friend"
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
언니 (n ) พี่สาว
언니 (n pron. ) พี่สาว (ใช้เมื่อผู้พูดเป็นผู้หญิง)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่[N] elder sister or brother, Example: พี่ของเขาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังเด็ก พอโตขึ้นก็ยังต้องเลี้ยงเขาเหมือนเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน
พี่ชาย[N] elder brother, Syn. ภราดา, ภาดร, เชษฐา, ภราดร, Example: เธอหวงพี่ชายของเธอจะตาย แฟนของพี่ชายเธอแต่ละคน เธอต้องรู้จักเป็นอย่างดี, Count unit: คน, Thai definition: พี่ที่เป็นเพศชาย
พี่สาว[N] elder sister, Syn. ภคินี, Example: พี่สาวของฉันเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูป, Count unit: คน, Thai definition: พี่อันมีเพศเป็นหญิง
พี่เขย[N] brother-in-law, Example: ท่าทางพี่เขยจะชอบน้องเมียเสียแล้วงานนี้, Count unit: คน, Thai definition: สามีของพี่สาว
พี่น้อง[N] relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
พี่ใหญ่[N] big brother, See also: eldest sister, eldest brother, eldest sibling, Example: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง, Thai definition: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด
พี่ใหญ่[N] big boss, See also: big shot, Syn. พี่เบิ้ม, Example: ปัญหาโลกวันนี้พิสูจน์แล้วว่า สหรัฐอเมริกาใหญ่ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ของโลกนี้อยู่คนเดียว, Thai definition: ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้า
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
พี่เลี้ยง[N] nurse, See also: nursemaid, governess, nanny, Syn. คนเลี้ยงเด็ก, คนดูแลเด็ก, Example: แม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู
พี่น้องร่วมชาติ[N] fellow citizen, Syn. ประชาชน, Example: การเคลื่อนไหวของปัญญาชนครั้งนี้ไม่ได้รับความสนใจจากพี่น้องร่วมชาติ และสื่อมวลชนเลย, Count unit: คน, Thai definition: ประชาชนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พี่น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์เสมอพี่
พี่คำนำหน้าชื่อคนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักดิ์เสมอพี่ เช่น พี่แดง พี่ส้ม.
พี้ว. นี้.
พี่น้องน. ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดาเดียวกัน หรือร่วมมารดาเดียวกัน
พี่น้องคนในเชื้อสายวงศ์วาน.
พี่เบิ้มน. ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้าใหญ่.
พี่เลี้ยงน. ผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก
พี่เลี้ยงผู้ทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือเป็นต้น เช่น พี่เลี้ยงนักมวย พี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด.
พี้โพ้น. โพล้เพล้
พี้โพ้ที่เปล่าเปลี่ยวทุรกันดาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
half-brotherพี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
siblingพี่น้องร่วมบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
siblingsพี่น้องร่วมบิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
siblingพี่น้องร่วมสายโลหิต [มีความหมายเหมือนกับ sib ๒ และ sibship ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half-sisterพี่สาวหรือน้องสาวร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babysittersพี่เลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sister!พี่Vampire Hunter D (1985)
Bro!ลูกพี่Love So Divine (2004)
Sis.พี่ Boys Over Flowers (2005)
Brother!พี่ Grave of the Fireflys (2005)
Unni,พี่ค่ะ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Sister! Sister!พี่สาวค่ะ! Heyy Babyy (2007)
Brotherพี่ใหญ่ Three Kingdoms (2008)
Noona!พี่Episode #1.5 (2009)
Chiaki.รุ่นพี่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Oppa!พี่คะ Episode #1.6 (2010)
Hyung.พี่ Episode #1.9 (2010)
Noona.พี่Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Reverend Brother   
พี่[n.] (phī) EN: friend (for s.o. older), person (general term for s.o. older), you ( to s.o. older – inf.)   FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; personne (général, pr désigner qqn de plus âgé) ; tu ( pr s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
พี่ ...[X] (phī ...) EN: dear ... + first name (to speak to or about s.o. older – inf.)   FR: cher ... + prénom (pour s'adresser ou parler de qqn de plus âgé – inf.)
พี่ชาย[n. exp.] (phīchāi) EN: elder brother   FR: frère (aîné) [m]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
พี่น้องชาว[n. exp.] (phīnøng chāo) FR: concitoyens [mpl]
พี่น้องประชาชน[n. exp.] (phīnøng prachāchon) FR: concitoyens [mpl] ; population [f] ; compatriotes [mpl]
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng ruam chāt) EN: fellow citizen   
พี่สะใภ้[n. exp.] (phī saphai) EN: older sister-in-law   FR: belle-soeur (aînée) [f]
พี่สาว[n. exp.] (phīsāo) EN: elder sister   FR: soeur [f] ; sœur [f] ; soeur aînée [f] ; grande soeur [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aunt[N] พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ, Syn. grandaunt, auntie
baby-minder[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. babysitter
babysitter[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
baby-sitter[N] พี่เลี้ยงเด็ก, Syn. nanny, baby minder
brethren[N] พี่น้อง, Syn. brother
bro[N] พี่หรือน้องชาย (คำไม่เป็นทางการ)
brother[N] พี่ชายหรือน้องชาย, Syn. sibling, Ant. sister
brother-in-law[N] พี่เขยหรือน้องเขย, Ant. sister-in-law
bud[N] เพื่อนยาก, See also: พี่ชาย, Syn. friend
dry nurse[N] พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law

English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
great uncle (n) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย
rhinoplasty[ไรโนพลาสตี้] (n ) พี่ฤทธิ์
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
หน้าผากดำ[หน้าผากดำ] (adj ) พี่ฤทธิ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あに, ani] (n) พี่ชาย(ตัวเอง), See also: R. お兄さん
[あね, ane] (n) พี่สาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
兄貴[あにき, aniki] พี่ชาย

German-Thai: Longdo Dictionary
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Schwester(n) |die, pl. Schwestern| พี่สาว, น้องสาว, See also: A. Bruder,
Bruder(n) |der, pl. Brüder| พี่ชาย, น้องชาย, See also: A. Schwester,
Geschwister(n) |das, pl. Geschwister| พี่น้อง เช่น Wieviele Geschwister haben Sie? คุณมีพี่น้องกี่คน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง

French-Thai: Longdo Dictionary
frère(n) |m| พี่ชาย, น้องชาย
soeur(n) |f| พี่สาว, น้องสาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top