ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิง

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิง-, *พิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิง[V] lean against, Syn. อิง, นั่งพิง, Example: เขาพิงเสาคอนกรีตอย่างเหนืออ่อนเหยียดขาไปข้างหน้าเคลิบเคลิ้มอยู่กลางสายลมแรง, Thai definition: เอาหลังพาดหรือทาบโดยปล่อยให้สิ่งที่พิงรับน้ำหนักเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิงก. อิง เช่น ยืนพิงเสา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recliningพิงกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The wooden barracks where people slept three to a bed.พิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน Night and Fog (1956)
Barracks for the invalids.พิงอาศัยสำหรับผู้พิการ Night and Fog (1956)
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน The Old Man and the Sea (1958)
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ Help! (1965)
And clinging vines beside meเอียงพิงเถาไม้ข้างกายฉัน The Little Prince (1974)
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง Oh, God! (1977)
I'll catch her. Fall into my arms.ผมเอง พิงอ้อมแขนของผมนี่ Clue (1985)
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง Clue (1985)
All's not lost, Dorothy.อย่าเพิงหมดหวัง ดอโรธี Return to Oz (1985)
Well, I turned around, and here was this big, six-foot rabbit leaning up against the lamppost.ผมเห็นกระต่ายสูง 6 ฟุต ยืนพิงเสาไฟอยู่ Field of Dreams (1989)
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ... Basic Instinct (1992)
I mean, it's like the stand-up comedian you have to sit through before Pink Floyd comes out.เหมือนการเล่นตลก ต้องนั่งดูไปจนกว่า วงพิงค์ฟลอยด์จะออกมา The One with the Sonogram at the End (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on   FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
lean against[PHRV] พิง, See also: พาด, Syn. lean on
lean on[PHRV] พิง, See also: พาด, ค้ำ, Syn. lean against
lie back[PHRV] พิงศีรษะพักให้สบาย, See also: พาดหัวให้สบาย
lean[VT] พิง, See also: พาด, ยัน, อิง, Syn. rest against
lean[VI] พิง, See also: พาด, ยัน, อิง, Syn. rest against
prop against[PHRV] พิง, See also: พาด
repose[VT] นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
reach back[PHRV] พิงไปด้านหลัง (เพื่อเอื้อมมือแตะบางสิ่ง)
rest against[PHRV] พิง, See also: พาดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
allusion(อะลู' เชิน) n. การพาดพิงถึง, การหมายถึง, คำอุปมา, Syn. mention, reference)
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
coping(โค'พิง) n. หินครอบบนกำแพง,ส่วนครอบ
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ

English-Thai: Nontri Dictionary
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
denizen(n) พลเมือง,ผู้พักพิง,ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนัก
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
domicile(vi) พักอาศัย,พักพิง,ตั้งภูมิลำเนา
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย

German-Thai: Longdo Dictionary
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top