Search result for

พิง

(48 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิง-, *พิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิง[V] lean against, Syn. อิง, นั่งพิง, Example: เขาพิงเสาคอนกรีตอย่างเหนืออ่อนเหยียดขาไปข้างหน้าเคลิบเคลิ้มอยู่กลางสายลมแรง, Thai definition: เอาหลังพาดหรือทาบโดยปล่อยให้สิ่งที่พิงรับน้ำหนักเอาไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิงก. อิง เช่น ยืนพิงเสา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recliningพิงกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We hold close to us those people on whom we depend.เรายึดเหนี่ยวกับคนที่เราพึ่งพิง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Get up against the wall.ไปยืนพิงกำแพงไว้ Death Race (2008)
I've been having the worst day of my life.ฉันเพิงผ่านวันที่แย่ที่สุดในชีวิตเลย เข้าใจมั้ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
"He ran toward the sheds where the cows and the horses were kept."เขาวิ่งไปยังเพิงที่ผูกวัวและม้าไว้ Inkheart (2008)
Pinkman?พิงค์แมนงั้นเหรอ Pilot (2008)
My dad listens to Pink Floyd when he's been on the vino.พ่อฉันฟังพิงค์ฟลอยเวลาเมาๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You putting me up and offering to get me into school, but I don't think I can do this.ที่ย่าให้ที่พักพิง และส่งเสียให้หนูเรียน แต่ หนูคงทำไม่ได้หรอกค่ะ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We suspect them of harboring.ต้องข้อหาให้ที่พักพิง Public Enemies (2009)
That all the greatest virtues of human society" are created, strengthened, and maintained."และบ้านคือแหล่งพักพิงที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ ได้ถูกสร้างและดูแลรักษา Bloodline (2009)
The authorities referred to the boy as robbie doe.เจ้าหน้าที่พาดพิงถึง เด็กชาย โดยนามสมมติ รอบบี้ Demonology (2009)
"SHALL FOLLOW ME ALL THE DAYS OF MY LIFE...และข้าจะได้พักพิงอยู่ในบ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้าไปตลอดกาล" House on Fire (2009)
Although I did just get a manicure, so nothing that might chip a nail.ถึงแม้ฉันเพิงจะทำเล็บมาก็เหอะ งั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้เล็บฉันบิ่น Mama Spent Money When She Had None (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on   FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ทาบ, See also: พิง, พาด, แนบ
lean against[PHRV] พิง, See also: พาด, Syn. lean on
lean on[PHRV] พิง, See also: พาด, ค้ำ, Syn. lean against
lie back[PHRV] พิงศีรษะพักให้สบาย, See also: พาดหัวให้สบาย
lean[VT] พิง, See also: พาด, ยัน, อิง, Syn. rest against
lean[VI] พิง, See also: พาด, ยัน, อิง, Syn. rest against
prop against[PHRV] พิง, See also: พาด
repose[VT] นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
reach back[PHRV] พิงไปด้านหลัง (เพื่อเอื้อมมือแตะบางสิ่ง)
rest against[PHRV] พิง, See also: พาดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
allusion(อะลู' เชิน) n. การพาดพิงถึง, การหมายถึง, คำอุปมา, Syn. mention, reference)
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
coping(โค'พิง) n. หินครอบบนกำแพง,ส่วนครอบ
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ

English-Thai: Nontri Dictionary
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
appertain(vi) เกี่ยวกับ,พาดพิงถึง,เป็นของ
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
denizen(n) พลเมือง,ผู้พักพิง,ผู้อยู่อาศัย, ผู้พำนัก
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
domicile(vi) พักอาศัย,พักพิง,ตั้งภูมิลำเนา
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย

German-Thai: Longdo Dictionary
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top