Search result for

พากย์

(28 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พากย์-, *พากย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พากย์[V] narrate, See also: recite, Syn. บรรยาย, Example: เขาหัดพากย์ฟุตบอลเวลาที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จนคล่อง, Thai definition: พูดหรือบรรยายไปตามภาพที่เห็น
พากย์[V] dub, Syn. พากย์หนัง, Example: หล่อนชอบฟังเขาเปลี่ยนเสียงยามที่เขาพากย์การ์ตูน, Thai definition: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น
พากย์หนัง[V] dub, Syn. พากย์, Example: เขาพากย์หนังสนุก ไม่ว่าจะเป็นหนังจีน หนังไทย หนังฝรั่ง, Thai definition: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พากย์ก. พูดแทนผู้แสดงหรือตามบทบาทของผู้แสดงโขน หนัง หรือภาพยนตร์ เป็นต้น เช่น พากย์โขน พากย์หนังตะลุง พากย์หนังใหญ่ พากย์ภาพยนตร์, บรรยายถ่ายทอดในการแข่งขันกีฬาหรือการแสดงบางอย่าง เช่น พากย์มวย พากย์ฟุตบอล, กล่าวเรื่องราวเป็นทำนองเมื่อเวลาแสดงโขนเล่นหนัง.
พากย์น. คำพูด, ภาษา
พากย์คำกล่าวเรื่องราวเป็นทำนองเมื่อเวลาแสดงโขนหรือหนังใหญ่เป็นต้น, บทพากย์ ก็ว่า.
พากย์หนังก. พูดตามบทพากย์ภาพยนตร์, พากย์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've probably noticed but... we've taken the liberty to dub everything in Japanese.เรียนทุกๆท่านให้ทราบ เราจะใช้วิธีการพากย์เป็นภาษาญี่ปุ่นแทนเท่าที่จะทำได้ ขอบคุณมากครับ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's like when a ventriloquist throws his voice.มันเหมือนกับตอน ที่นักพากย์ ทำเสียงได้หลายๆ เสียง Earthling (2009)
Look at us: We're even fighting in our voiceovers.ดูเราสิ เราสู้กันแม้แต่ในเสียงพากย์ Throwdown (2009)
Then, shall we just wait and see after the media talks about the plagiarism of your song?แล้วจะให้เรานั่งเฉยๆรอดูว่าสื่อจะวิพากย์เรื่องเพลงที่ถูกขโมยยังไงเหรอ Episode #1.9 (2010)
Whoever did it, he kept clearing his throat.คนพากย์กระแอมอยู่เรื่อย 50/50 (2011)
I dub cartoons for Disney.ผมพากย์การ์ตูนดิสนีย์. The Iceman (2012)
Yeah, we dub 'em.ใช่เราไปพากย์ '. The Iceman (2012)
The Kenyan finishes third...[ เสียงพากย์จากโทรทัศน์ ] นักวิ่งเคนย่าเข้าเส้นชัยเป็นที่ 3... De Marathon (2012)
Do you really think that a psychologist is a ventriloquist?จริงๆคุณคิดว่าที่นักจิตวิทยา เป็นนักพากย์ได้หรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But as a judge, I cannot discuss the trial with you.แต่ในฐานะผู้พิพากย์ษา ข้าไม่สามารถถกเรื่องการไต่สวนกับเจ้าได้ Internment (2013)
Then onto the rub-a-dub-dub scrub station.จากนั้นเข้าสู่ถู-a-พากย์พากย์ สถานีขัด The Little Rascals Save the Day (2014)
Fuck off! Well, you're gay.นี่ จิมมี ฮิลล์ หยุดพากย์สักที Sexy Rollercoasters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พากย์[v.] (phāk) EN: words ; commentary   FR: parole [f] ; langage [m]
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary   
พากย์[v.] (phāk) EN: dub   FR: doubler (un film)
พากย์หนัง[v. exp.] (phāk nang) EN: dub   FR: doubler (un film)
พากย์โขน[v. exp.] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dub[VT] พากย์, See also: บรรยาย
narrate[VT] บรรยาย, See also: พากย์, เล่า, Syn. tell, communicate, narrate
ventriloquize[VI] พากย์เสียง, See also: ดัดเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
version(n) พากย์,เรื่องเล่า,คำแปล,บทแปล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top