ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พับไป

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พับไป-, *พับไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พับไป[V] cancel, Syn. เลิกล้ม, ยกเลิก, Example: กิจการส่งออกของเขาเป็นอันพับไป เพราะเขาป่วยหนักมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A navy commander carrying the football on air force one just carked in the air.นักบินที่ดูแล AIR FORCE ONE เพิ่งล้มพับไป Yankee White (2003)
Ow!ถ้าเขาพับไป,ดึงเขากลับมา อีกครั้ง และอีกครั้ง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Yeah, well, mine is so I think we should just put this conversation to bed.ใช่ เออ แต่ฉันมี ...ฉันว่า เราเก็บเรื่องนี้ พับไปเลยดีกว่า Easy A (2010)
Is she passed out?นั่นแม่เธอเมาพับไปแล้วเหรอ Epiphany (2010)
Now he's in the ICU.เค้าเริ่มปวดหัว. . แล้วก็ล้มพับไปตอนทำงาน Limitless (2011)
He just doubled over in pain and then just collapsed.อยู่ดีๆเขาก็งอตัวลง จากนั้นก็ล้มพับไป Traffic (2011)
She collapsed at school.เธอล้มพับไปที่โรงเรียน Save the Date (2011)
now he's happily passed out.แล้วเขาก็เมาพับไปอย่าง มีความสุข Kryptonite (2011)
Unleash the moves we've been practicing on Ms. Pillsbury, and she will swoon.ใช่ ปล่อยของที่เราอุตส่าซ้อมกันมา ใส่คุณพิลส์เบอรี่ ให้เธอเป็นลมพับไปเลย Yes/No (2012)
Your inquiry wrapped six months ago.ข้อกล่าวหาของคุณพับไปตั้ง 6 เดือนแล้ว Risk (2012)
This flap here, that flap there, see?นี่พับมาตรงนี้ นั่นพับไปตรงนั้น เห็นมั้ย Baby Blue (2012)
Both cases were dismissed.ทั้งสองคดีถูกพับไป Many Happy Returns (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พับไป[v.] (phap pai) EN: be written off ; lapse   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top