ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พันธุ์พืช

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธุ์พืช-, *พันธุ์พืช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์พืช[N] seed, See also: grain, Syn. พืชพันธุ์, Example: ในแต่ละปีไทยมีการนำเข้าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plant varietiesพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant varietiesพันธุ์พืช [TU Subject Heading]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
พันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนที่ผ่านการพิจารณารับรอง ให้เป็นพันธุ์พืชรับรองและอธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feed store.ร้านขายเมล็ดพันธุ์พืช The Messengers (2007)
They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.พวกมันคือบรรพบุรุษที่สำคัญ ของเผ่าพันธุ์พืชในอดีตและปัจจุบัน Home (2009)
♪ Like a seed dropped by a skybird ♪#ดั่งเมล็ดพันธุ์พืชแพร่ไปในพนา# New York (2011)
Vickerdale Enterprises have patented terminator seeds that kill the crops of neighbouring farms and then take root in that farm's soil.Vickerdale Enterprises เป็นเจ้าของสิทธิบัครเมล็ดพันธุ์พืช มันการทำลายพืชจากฟาร์มใกล้เคียง และปลูกเมล็ดพันธุ์ของตนเองลงไปแทน Family Time (2012)
Now let's collect our specimens and get off this...รีบเก็บพันธุ์พืช แล้วไปจากที่นี่.. Good Form (2013)
We house the galaxy's largest collection of fauna, relics, and species of all manner.รวมสรรพสิ่งไว้มากสุดในกาแล็กซี่ ทั้งพันธุ์พืช ของโบราณ สปีชีส์สิ่งมีชีวิต Guardians of the Galaxy (2014)
Seeds are gonna be the new currency.เมล็ดพันธุ์พืชที่จะเป็นสกุลเงิน ใหม่ The Big Short (2015)
I collected seeds from the most spectacular plants.เก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่น่าตื่นตาที่สุด This Beautiful Fantastic (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้,ผู้หลง,ผู้ติด,นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top