ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พัฒนากร

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พัฒนากร-, *พัฒนากร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัฒนากร[N] developer, Example: เขาเริ่มการทำงานในตำแหน่งพัฒนากร แล้วจึงไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนงานและโครงการของจังหวัด, Thai definition: ผู้ทำความเจริญ, ผู้ทำการพัฒนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พัฒนากรน. ผู้ทำความเจริญ, ผู้ทำการพัฒนา.
พัฒนากรดู พัฒน-, พัฒนะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community development personnelพัฒนากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clay's making a mistake. Tribe ain't SOA material.เคลย์กำลังทำผิดพลาด Tribe ไม่ได้คิดขั้นตอนในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ Patch Over (2008)
Improving Greendale takes more than ideas, Annie.แค่ไอเดียไม่พอที่จะช่วยพัฒนากรีนเดล แอนนี่ Intro to Political Science (2011)
NSA had some genius dude in their basement developing unbreakable encryption algorithms.NSA มีอัจฉริยะคนนึงอยู่ในห้องใต้ดินของพวกเขา คอยพัฒนากระบวนการเข้ารหัสที่ถอดไม่ได้ Consequences (2012)
Daniel's developed deep pockets and a big ego.แดเนียลพัฒนากระเป๋าหนักๆ กับอีโก้สูงๆ Sabotage (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัฒนากร[n.] (phatthanākøn) EN: developer   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top