ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พักสมอง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักสมอง-, *พักสมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักสมอง[V] repose, See also: rest, take a break, Syn. หยุดพัก, พัก, พักผ่อน, Example: เขาลางาน 2 วัน เพื่อไปพักสมองที่ชะอำ, Thai definition: หยุดใช้ความคิดชั่วคราว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักสมองก. หยุดทำงานที่ทำจำเจหรือหมกมุ่นอยู่ไปทำอย่างอื่นชั่วคราวเพื่อผ่อนคลายสมอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you go cool off your headนายจะได้ออกไปพักสมองบ้าง Failan (2001)
I can't give him air force one floor plans. They're top secret.ประธานาธิปดีมานอนพักสมองตรงนี้ใช่มั๊ย Yankee White (2003)
Hey, thanks for making me take a study break.เฮ้ ขอบใจที่พาฉันมาพักสมองนะ ฉันต้องชาร์จไฟจริง ๆเลย The Final Destination (2009)
Ladies,สาวๆ พวกเธอพักสมองน้อยๆของเธอได้ Carrnal Knowledge (2009)
Eui Joo, I'm going to get some fresh air before I go home. Don't worry.อุยจู พี่ไปพักสมองหน่อย ไม่ต้องเป็นห่วงนะ My Fair Lady (2009)
And when I need a break from all the real information...ถ้าอยากพักสมองจากสาระหนักๆ Sex and the City 2 (2010)
Rest your mind.พักสมองมั้ง The Thing in the Pit (2010)
Little rr, Johnny?พักสมองเหรอ จอนนี่? Peleliu Hills (2010)
We're just getting out of the city for a few days to get some space and clear your head.เราแค่จะออกจากตัวเมื่องไปไม่กี่วัน ไปพักสมอง Gaslit (2010)
I guess I have no choice but to make sweet, guilt-free love to you over and over again for the rest of my life.ฉันเดาว่า ฉันไม่มีทางเลือกอื่น แต่มันทำให้ผมรู้สึกดีและไม่รู้สึกผิดถ้าผมจะรักคุณ มากกว่า และมากกว่านั้นสำหรับการพักสมองของผม The Thespian Catalyst (2011)
You need to clear your head.คุณต้องไปพักสมอง Kick the Ballistics (2011)
Give her a chance to clear her head.ให้โอกาสเธอพักสมองบ้าง I'm the Good Twin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักสมอง[n.] (phaksamøng) EN: repose   FR: se détendre

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top