ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พอกับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอกับ-, *พอกับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enough with the crazy scientists spending all this money trying to talk to Martians.เพียงพอกับนักวิทยาศาสตร์บ้า ใช้จ่าย เงินทั้งหมดนี้พยายามที่จะ พูดคุยกับดาวอังคาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Forgive me, but it seems that there are not enough for everyone aboard.รู้สึกว่าไม่พอกับคนที่อยู่บนเรือนี้ Titanic (1997)
Enough so your children can remember your fucking face.ก็พอกับค่าที่ทำให้ลูกคุณเห็นหน้าพ่อเฮงซวยของคุณไง 21 Grams (2003)
That was because I like you.เธอได้ดูหนัง แถมได้เจอหนุ่มตลกๆด้วย ฉันพอกับพวกบ้าพวกนี้แล้ว Something About 1% (2003)
Not so wrong as you when you left him alive!-คิดไปเองพอกับที่เจ้าไม่ได้ฆ่ามัน The Chronicles of Riddick (2004)
You could have a football field full of those orchids still doesn't mean you can get it through human trials.คุณต้องมีพื้นที่ประมาณสนามฟุตบอล ถึงจะปลูกกล้วยไม้ได้ขนาดนั้น ...นี่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าได้ตามนั้นแล้ว มันจะพอกับการทดลองหรอกนะ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Well, somebody told me it's the size of a small city.มีคนบอกว่าก็ใหญ่ พอกับเมืองเล็กๆ เมืองนึงเลยนะ Art of Seduction (2005)
His lust insatiable...ไม่รู้จักพอกับเรื่องคาวโลกีย์ The King and the Clown (2005)
Bribe, I mean, give Detective Kim enough commission to find her.สินบน ฉันหมายถึง ให้ค่าจ้างกับ นักสืบคิมให้เพียงพอกับงานหาคน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- I'm taking this as seriously as you are.- ฉันจริงจังเรื่องนี้พอกับนายนะ The Astronaut Farmer (2006)
I'm through with those losers.ฉันพอกับพวกขี้แพ้พวกนั้นแล้ว It Takes Two (2006)
People are 10 times as likely to change on their own as they are with the help of doctors or programs.แนวโน้มที่จะทำสำเร็จด้วยตัวเองมีพอกับ - ให้หมอหรือโปรแกรมช่วย An Inconvenient Lie (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top