ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลโลก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลโลก-, *พลโลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลโลก[N] world population, See also: citizens of the world, people of the world, Syn. ชาวโลก, Example: การสื่อสารและการคมนาคมที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้พลโลกได้รับข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, กลุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลโลก(พนละ-) น. ชาวโลก, พลเมืองของโลก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, I'm sorry... humankind.- โอ้ ฉันขอโทษนะ... พลโลก The Psychology of Letting Go (2010)
And if you needed retinal scans, cell phone data dumps, biometrics of all the superpowers in the world--ถ้าอยากได้ภาพสแกนตา ข้อมูลในมือถือ ข้อมูลอัตลักษณ์ ของผู้ทรงอิทธิพลโลก xXx: Return of Xander Cage (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world   FR: citoyen du monde [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humankind[N] พลโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top