ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลุ้ย

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลุ้ย-, *พลุ้ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลุ้ย[V] stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai definition: ยื่นออกมา
พลุ้ย[ADJ] bulgy, See also: embonpoint, potbellied, paunchy, Syn. ยุ้ย, Example: พระอินทร์ของศาสนาพรามหณ์สมัยพระเวทมีท้องพลุ้ยอย่างพวกฮินดู, Thai definition: ยื่นออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลุ่ย(พฺลุ่ย) ว. ง่าย, ลุ่ย, หลวมเข้าไป.
พลุ้ย(พฺลุ้ย) ว. ยุ้ย, ยื่นออกมาอย่างท้องคนอ้วน, เช่น ท้องพลุ้ย พุงพลุ้ย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at the potbelly!ดูซิพุงพลุ้ยเชียว Jenny, Juno (2005)
I asked for clean, athletic, smiley. She sent dirty, tired and paunchy.ฉันให้หาแบบนักกีฬาสะอาดสะอ้าน ดันส่งพุงพลุ้ยสกปรกไป The Devil Wears Prada (2006)
Reminds me of my dear Albert, like to gorge himself to bloatation, he did.ทำให้ฉันนึกถึงสามีฉัน อัลเบิร์ท เขาชอบกินซะจนพุงพลุ้ย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Those are sensitive in the flabby parts.และพุงพลุ้ย Kung Fu Panda (2008)
Personally, I liked poor, paunchy Gaby better.จริงๆ แล้ว ฉันชอบแกบบี้ที่จนๆ และก็พุงพลุ้ยมากกว่า Mama Spent Money When She Had None (2009)
Yeah, I know I'm just a little out of shapeฉันรู้\ ฉันแค่พุงพลุ้ยหน่อยๆ Monsters vs. Aliens (2009)
But I filled it with obese guys in spandex, and it went over the top, and the song went with it.มันมีผู้ชายพุงพลุ้ยในนั้น พอเพลงดัง MV ก็ดังไปด้วย Bad Reputation (2010)
Except I'll be wanting far fewer morbidly obese white women waddling around and crying.แต่ไม่ต้องมี พวกผู้หญิงพุงพลุ้ย เดินร้องไห้อยู่รอบๆ Funk (2010)
Hey, that's mine.อะไรที่แย่กว่านั้น มีแต่กาวเหนียวๆ พุงพลุ้ย Glease (2012)
Okay, lumps, let me just say out loud what everyone here is thinking:โอเค พุงพลุ้ย ขอฉันพูดอะไรซักหน่อยนะ สิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ตอนนี้ ก็คือ Thanksgiving (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลุ้ย[n.] (phlui) EN: bulging ; embonpoint   FR: embonpoint [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corpulence(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
corpulency(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
paunchy(พอน'ชี) adj. พุงโต,พุงพลุ้ย, See also: paunchiness n.
potbelly(พอท'เบลลี) n. พุงโต,พุงพลุ้ย, See also: potbellied adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
corpulent(adj) สมบูรณ์,พุงพลุ้ย,อ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top