ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลั้งเผลอ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลั้งเผลอ-, *พลั้งเผลอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั้งเผลอ[V] be careless, See also: be negligent, be incautious, be inconsiderate, be thoughtless, Syn. เผอเรอ, พลั้งพลาด, Example: แค่เธอพลั้งเผลอไปครั้งเดียวก็อาจติดโรคได้, Thai definition: เผอเรอจนผิดพลาดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลั้งเผลอ(-เผฺลอ) ว. ผิดพลาดเพราะหลงลืมไปชั่วขณะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In these volatile times mistakes like Jordan Tower can no longer be tolerated if, indeed, Jordan Tower was an accident.ในสถานการณ์เปราะบางเช่นนี้... ...เรื่องที่ จอร์แดน ทาวเวอร์ ไม่น่าเกิดขึ้นได้ขนาดนั้น... ...ถ้าเหตุการณ์ที่นั่น เป็นเพียงแค่ความพลั้งเผลอV for Vendetta (2005)
I'll just wait for you to finish striking out first.ไว้คุณพลั้งเผลอเมื่อไรนะคอยดู Advanced Criminal Law (2009)
Well, it's a rookie mistake, no problem.เรื่องพลั้งเผลอของเด็กใหม่น่ะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ The Greybar Hotel (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK

English-Thai: Nontri Dictionary
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top