ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พฤกษ-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พฤกษ, -พฤกษ-, *พฤกษ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชงโค(name) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤกษ(n) tree, See also: plant, flora, Syn. ต้นไม้, พฤกษ์, Example: แม้พฤกษาใหญ่นี้จะต้องพายุสะเทือนก็มีแต่กิ่งเท่านั้นที่โยก, Count Unit: ต้น
กำมพฤกษ์(n) tree of the genus cassis with pink flowers, Syn. กัลปพฤกษ์, ต้นกำมพฤกษ์, Example: เหล่าทวยเทพพากันเหาะไปยังต้นกำมพฤกษ์, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวงและมีลูกมะนาวบรรจุเหรียญเงินห้อยอยู่ตามกิ่งต่างๆ ของต้นไม้นั้น, Notes: (โบราณ/สันสฤกต)
พฤกษชาติ(n) tree, See also: plant, vegetable, flora, Syn. พรรณไม้, Example: สระสองห้องนั้นคงเป็นที่ประทับสำราญพระทัยอันแวดล้อมไปด้วยพฤกษชาติ, Count Unit: ชนิด, พันธุ์, Thai Definition: จำพวกต้นไม้, ชาติต้นไม้
อัมพฤกษ์(n) paralysis, See also: palsy, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นทำให้เป็นโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์กันมากขึ้น, Thai Definition: อาการที่แขนขาอ่อนแรง
อัมพฤกษ์(n) middle line of the body, Thai Definition: ชื่อเส้นซึ่งเป็นศูนย์กลางของร่างกาย
พฤกษเทวดา(n) tree deity, See also: tree-spirit, the spirit inhabiting a tree, Example: ละครจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย มักมีเรื่องเกี่ยวกับพฤกษเทวดาประกอบอยู่ด้วย, Count Unit: ตน, Thai Definition: เทวดาที่สิงอยู่ตามต้นไม้, Notes: (สันสกฤต)
พฤกษศาสตร์(n) botany, Syn. วิชาพฤกษศาสตร์, Example: ้บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภทตามหลักวิชาพฤกษศาสตร, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยต้นไม้
สวนพฤกษชาติ(n) botanical garden, Example: เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการรักษาพันธุ์พืชในสวนพฤกษชาติเป็นอย่างมาก
ลูกกัลปพฤกษ์(n) a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
นักพฤกษศาสตร์(n) botanist, Example: นักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกยังรู้จักพืชในโลกใบนี้ น้อยนัก, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาที่ว่าด้วยต้นไม้
สวนพฤกษศาสตร์(n) botanical garden
เภสัชพฤกษศาสตร์(n) pharmaceutical botany, Thai Definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยพืชที่ใช้เป็นยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัลปพฤกษ์(กันละปะพฺรึก) น. ต้นไม้ที่เชื่อกันว่าให้ผลสำเร็จตามความปรารถนา
กัลปพฤกษ์เรียกต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวง และมีลูกมะนาวบรรจุเงินตราห้อยอยู่ตามกิ่งต่าง ๆ ของต้นไม้นั้น ว่า ต้นกัลปพฤกษ์, เรียกลูกมะนาวที่บรรจุเหรียญเงินนั้น ว่า ลูกกัลปพฤกษ์
กัลปพฤกษ์ใช้ว่า กำมพฤกษ์ ก็มี เช่น พวกประจำกำมพฤกษ์บังคมไหว้ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
กัลปพฤกษ์<i>ดูใน กัลป์-, กัลป์</i>.
กัลปพฤกษ์(กันละปะพฺรึก) น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Cassia</i> <i> bakeriana</i> Craib ในวงศ์ Leguminosae มีมากทางภาคอีสานและภาคเหนือ ดอกสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อในระหว่างทิ้งใบหรือผลิใบใหม่ ฝักมีขนนุ่ม.
กาฬพฤกษ์น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Cassia grandis</i> L. f. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นดำ ใบอ่อนสีแดง ดอกเล็ก สีแดงคล้ำแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้ม ฝักใหญ่อ้วนสั้น ผิวขรุขระ ด้านข้างมีสัน เป็นพรรณไม้ที่นำเข้ามาปลูก.
กำมพฤกษ์(-มะพฺรึก) น. กัลปพฤกษ์ เช่น พวกประจำกำมพฤกษ์บังคมไหว้ (รามเกียรติ์ ร. ๒).
ชัยพฤกษ์(ไชยะพฺรึก) น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Cassia javanica</i> L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูเข้ม เมื่อออกดอกไม่ทิ้งใบ ฝักเกลี้ยง ใช้ทำยาได้.
ชัยพฤกษ์(ไชยะพฺรึก) น. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.
พฤกษ-, พฤกษ์(พฺรึกสะ-, พฺรึก) น. ต้นไม้.
พฤกษชาติน. ต้นไม้, จำพวกต้นไม้.
พฤกษทลน. ใบไม้.
พฤกษเทวดาน. เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้.
พฤกษราชน. ต้นปาริชาต.
พฤกษศาสตร์น. วิชาว่าด้วยต้นไม้.
พฤกษ(พฺรึกสา) น. ต้นไม้.
พฤกษ์(พฺรึก) <i>ดู จามจุรี ๒</i>.
พฤกษ<i>ดู พฤกษ-, พฤกษ์ ๑</i>.
เภสัชพฤกษศาสตร์(เพสัดชะพฺรึกสะสาด) น. วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยพืชที่ใช้เป็นยา.
ราชพฤกษ์(ราดชะพฺรึก) น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i>Cassia fistula</i> L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลือง ฝักสีดำ เกลี้ยง ใช้ทำยาได้, คูน หรือ ลมแล้ง ก็เรียก.
ลูกกัลปพฤกษ์น. ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน, โดยปริยายเรียกสลากที่ห้อยไว้ตามต้นไม้ให้คนสอยในงานกุศลหรืองานรื่นเริงเป็นต้น.
สวนพฤกษศาสตร์น. บริเวณที่ปลูกพรรณไม้มากชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ มักเขียนป้ายบอกชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้น เช่น สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี.
อสัตถพฤกษ์, อัสสัตถพฤกษ์(อะสัดถะพฺรึก, อัดสัดถะพฺรึก) น. ชื่อต้นไม้ที่พระโคตมพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นแล้วได้ตรัสรู้ เรียกว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ต้นโพธิ์.
อัมพฤกษ์(อำมะพฺรึก) น. ชื่อเส้นซึ่งเป็นศูนย์กลางของร่างกาย อยู่ด้านหน้าท้อง
อัมพฤกษ์อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาอ่อนแรง.
กกุธภัณฑ์(กะกุดทะ-) น. สัญลักษณ์สำคัญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ คือ ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ ๔. วาลวีชนี (พัดกับแส้) ๕. ฉลองพระบาท รวมเรียกว่าเบญจราชกกุธภัณฑ์ ทั้งนี้ บางสมัยใช้เครื่องราชกกุธภัณฑ์แตกต่างกัน เช่น ใช้ฉัตรแทนพระมหาพิชัยมงกุฎ.(ป. กกุธ ว่า เครื่องหมายความเป็นพระราชา + ภณฺฑ ว่า <br><center><img src="picture/26_bor_ben-ja-rach-kud-thun.jpg"></center><br> ของใช้; ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ ๓๕๘ ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร; ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๒ มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น ๗ สิ่ง.วาลวีชนี ที่ปรากฏวัตถุเป็นพัดกับแส้จามรีนั้น แต่ก่อนเป็นพัดใบตาลอย่างที่เรียกว่า พัชนีฝักมะขาม ต่อมาท่านเห็นควรเป็นแส้จามรีจะถูกกว่า เพราะศัพท์ว่าวาลวีชนี หมายความเป็นแส้ขนโคชนิดหนึ่ง จึงสร้างแส้จามรีขึ้น แต่ก็ไม่อาจเลิกพัดใบตาลของเก่า เป็นอันรวมไว้ทั้ง ๒ อย่างในเครื่องที่เรียกว่า วาลวีชนี).
กระสันก. คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, เช่น ปู่กระสันถึงไก่ในไพรพฤกษ์ (ลอ)
กันดองน. ถ่องแถว เช่น เทเพนทรพฤกษนุกันดอง (กล่อมช้างของเก่า).
กัลพุมพุ่ม เช่น จับพฤกษางกูรกัลพุม โดยกุสุมฤดูกาล (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
คูน ๑<i>ดู ราชพฤกษ์</i>.
จามจุรี ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Albizia</i> <i> lebbeck</i> (L.) Benth. ในวงศ์ Leguminosae ดอก (เกสร) อ่อนมีสีเขียวและขาว เมื่อดอก (เกสร) แก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแสด ฝักแบนยาวกว้าง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีนํ้าตาลอ่อน ไม่มีรส, พฤกษ์ ซึก หรือ ซิก ก็เรียก, มักเรียกต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีแดง [<i> Samanea</i> <i> saman</i> (Jacq.) Merr.] ซึ่งเป็นไม้ต่างชนิดกันว่า ต้นจามจุรี.
ชาตบุษย์(ชาดตะบุด) น. ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เช่น ชมนาดชาตบุษย์ พุดซ้อนพุทธรักษา (พรรณพฤกษา), ช้องนางช้างน้าวสายหยุด ช่อตะแบกชาตบุษย์ชูก้าน (รามเกียรติ ร. ๑).
ตรีธารทิพย์น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีรสดังน้ำทิพย์ ๓ อย่าง คือ รากไทรย้อย รากราชพฤกษ์ รากมะขามเทศ.
ตรีเพชรสมคุณ(-เพ็ดสะมะคุน) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีคุณเสมอเพชร ๓ อย่าง คือ ว่านหางจระเข้ ฝักราชพฤกษ์ รงทอง.
ถวายเนตรน. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง ในพระอิริยาบถยืนด้วยพระอาการสำรวม พระหัตถ์ขวาทาบหลังพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพลา ลืมพระเนตรทั้ง ๒ ดูมหาโพธิพฤกษ์.
ถ้องน. ทาง เช่น พฤกษาในเถื่อนถ้อง (ม. คำหลวง มหาพน).
เทพดำรู(เทบ-) น. ไม้สวรรค์ (มี ๕ คือ มนทาร ปาริชาตก สันตาน กัลปพฤกษ์ หริจันทน์).
ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นผ้าสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยม มีภาพครุฑที่กลางผืนธง คันธงท่อนบนทำด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ำทอง ท่อนล่างทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจำหลักเป็นภาพครุฑจับนาคจำนวน ๔ กาบ มีหางนกยูงผูกเป็นแพนเสียบที่กาบ ใช้เชิญนำกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น เข้าคู่กับ ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อย หรือ ธงชัยราชกระบี่ยุทธ โดยธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวาของประธานในงาน และธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยหรือธงชัยราชกระบี่ยุทธอยู่ทางด้านซ้าย.
ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยม มีภาพพระกระบี่คือหนุมานที่กลางผืนธง คันธงท่อนบนทำด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ำทอง ท่อนล่างทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจำหลักเป็นภาพหนุมานจำนวน ๔ กาบ มีหางนกยูงเป็นแพนเสียบที่แผ่นกาบ มีอีกชื่อหนึ่งว่า ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ใช้เชิญนำกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น เข้าคู่กับ ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย โดยธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยอยู่ทางด้านซ้ายของประธานในงาน และธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวา.
นุ ๒ใช้เสริมแทรกระหว่างพยางค์ เช่น พฤกษในนุพงไพร (สมุทรโฆษ).
ยมกปาฏิหาริย์น. ปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่ ๆ เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำที่ต้นมะม่วงซึ่งเรียกว่าคัณฑามพพฤกษ์ คือ ทรงบันดาลท่อนํ้าท่อไฟออกจากส่วนของพระกายเป็นคู่ ๆ กัน.
ยาสมุนไพรน. ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ.
ลมแล้ง<i>ดู ราชพฤกษ์</i>.
วิทยาศาสตร์ชีวภาพน. วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์.
เสาหลักเมืองน. เสาที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มักทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์.
อัมพ-(อำพะ-) น. ต้นมะม่วง, ใช้ว่า อัมพพฤกษ์ ก็มี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paresisอัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paretic-อัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical botanyเภสัชพฤกษศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraparesisอัมพฤกษ์ครึ่งล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytopathologyพฤกษพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytopharmacologyพฤกษเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phanerogamic botanyพฤกษศาสตร์พืชมีเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paleobotanyบรรพพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phytochemistryพฤกษเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadriparesis; tetraparesisอัมพฤกษ์แขนขาสองข้าง, อัมพฤกษ์สี่ขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanyพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
microflora๑. พฤกษชาติจุลภาค๒. พรรณจุลินทรีย์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptogamic botanyพฤกษศาสตร์พืชไร้เมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
geobotanical prospectingการสำรวจธรณีพฤกษศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geobotanyธรณีพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floraพฤกษชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floraพฤกษชาติ, พรรณพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ethnobotanyพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vasoparesisอัมพฤกษ์ประสาทหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetraparesis; quadriparesisอัมพฤกษ์แขนขาสองข้าง, อัมพฤกษ์สี่ขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemiparesisอัมพฤกษ์ครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phytochemicalsสารพฤกษเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Botanyพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethnobotanyพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Botanistนักพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Botanical chemistryพฤกษเคมี [TU Subject Heading]
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical illustrationภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical specimensตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanistsนักพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanyพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botany in literatureพฤกษศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Botany, Economicพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Botany, Medicalพฤกษศาสตร์การแพทย์ [TU Subject Heading]
Ethnobotanyพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Roots (Botany)ราก (พฤกษศาสตร์) [TU Subject Heading]
Botanical Gardenสวนพฤกษศาสตร์, Example: เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Botanyพฤกษศาสตร์ [การแพทย์]
botanyพฤกษศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
biological science [biology, life science]วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัลปพฤกษ์[kanlapaphreuk] (n) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree
นักพฤกษศาสดร์[nak phreuksasāt] (n) EN: botanist  FR: botaniste [m]
พฤกษ์[phreuk] (n) EN: plant ; tree  FR: plante [f] ; végétal [m]
พฤกษ[phreuksā] (n) EN: tree ; plant ; flora
พฤกษชาติ[phreuksachāt] (n) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora  FR: flore [f] ; végétation [f]
พฤกษศาสตร์[phreuksasāt] (n) EN: botany  FR: botanique [f]
พฤกษเทวดา[phreuksathēwadā] (n) EN: tree deity ; tree-spirit ; the spirit inhabiting a tree
ราชพฤกษ์[rātchaphreuk] (n) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; Pudding pipe tree ; Purging cassia ; Indian laburnum  FR: Cassia fistula [m]
สวนพฤกษชาติ[sūan phreuksachāt] (n, exp) EN: botanical garden  FR: jardin botanique [m]
สวนพฤกษศาสตร์[suan phreuksasāt] (n, exp) EN: botanical garden  FR: jardin botanique [m]
วิชาพฤกษศาสตร์[wichā phreuksasāt] (n, exp) EN: botany  FR: botanique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botanical garden(n) สวนพฤกษชาติ, See also: สวนพฤกศาสตร์, Syn. arboretum
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์, Syn. bot.
botany(n) พฤกษศาสตร์, See also: วิชาว่าด้วยต้นไม้, Syn. phytogeography
dormancy(n) การหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว (ทางพฤกษศาสตร์), See also: การหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. latency, nonuse
equinoctial(adj) (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์), See also: ดอกของพืช ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม ทางพฤกษศาสตร์
hirsute(adj) (พืช) ที่มีขน (ทางพฤกษศาสตร์)
immigrate(vi) ย้ายไปอยู่ปลูกในสภาพแวดล้อมใหม่ (ทางพฤกษศาสตร์)
induplicate(adj) ซึ่งพับเข้าด้านใน (ทางพฤกษศาสตร์), See also: ที่ม้วนเข้า
natural science(n) ศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติเช่น สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา
pastil(n) เกสรตัวเมีย (ทางพฤกษศาสตร์)
scurf(n) โรคพืชที่เป็นคราบหรือเกล็ด (ทางพฤกษศาสตร์)
sessile(adj) ซึ่งติดกับฐานโดยตรง (ทางพฤกษศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algology(แอลกอล' โลจี) n. พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับ algae. -algological adj. -algologist n. (botany dealing with algae)
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
botanist(บอท'ทะนิสทฺ) n. นักพฤกษศาสตร์
botany(บอท'ทะนี) n. พฤกษศาสตร์
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
mycology(ไมคอล'โลจี) n. พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด,เชื้อรา,เห็ด.

English-Thai: Nontri Dictionary
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
botanical(adj) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์
botany(n) พฤกษศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
宵の明星[よいのみょうじょう, yoinomyoujou] (n) ดาวศุกร์ ดาวประกายพฤกษ์ ดาวรุ่ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top