Search result for

พร้อย

(36 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร้อย-, *พร้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อย[ADJ] spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร่อย(พฺร่อย) ว. ครํ่าคร่า, แก่ครํ่า.
พร้อย(พฺร้อย) ว. ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย, วาว, พราย, เช่น ลายพร้อย ด่างพร้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if he'd had no such history, the lie wouldn't have worked.แต่ถ้าเขาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย คำโกหกคงไร้ผล Doubt (2008)
That makes both yours and bennet's choices tarnished.นั่นจะทำให้ทั้งคุณและเบ็นเน็ต... ... ด่างพร้อย Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Spotless.ไม่มีจุดด่างพร้อยเลย I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Your transcript is a series of unblemished a's.ผลการเรียนของเธอไม่มีด่างพร้อยมาตลอด You've Got Yale! (2009)
It's as Margaret Mead once said... never ever depend upon governments or institutions to solve any major problem.สำหรับผม การจับวาฬ เพื่อวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เป็นจุดด่างพร้อยในประวัติ ของคณะกรรมการนี้ พวกเขากำลังพูดถึงวาฬ กว่า 1,000 ตัวในแอนตาร์คติค The Cove (2009)
You should be so lucky that a man of his stature would defile your mother.นายน่าจะดีใจนะ ที่ส่วนหนึ่งของเขา ทำให้แม่นายด่างพร้อยได้ Chuck Versus the Colonel (2009)
Chang's department all year.- ดร.ชาง ไม่มีประวัติด่างพร้อย Good Mourning (2009)
I mean, Elena, we are your friends.หมายเราจะแชร์เรื่องด่างพร้อยกัน เราคุยกันมาเป็นชั่วโมงแล้ว The Night of the Comet (2009)
But as I am half-human, your record remains untarnished.ผมเป็นลูกครึ่งมนุษย์ จะทำให้ชื่อเสียงสถาบันด่างพร้อย Star Trek (2009)
Yes.คุณพูดว่าพวกเขาด่างพร้อย จากการก่อการร้าย Edge of Darkness (2010)
What, in your opinion, would be the consequences if Craven opens his mouth?ไม่ใช่พลเมืองอเมริกา และคุณก็สร้างความด่างพร้อยให้พวกเขา Edge of Darkness (2010)
-What happened to the letter? -That's also classified....และถูกส่งต่อไปยังพ่อของเธอ โดยปราศจากความด่างพร้อยของเรา Edge of Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อย[X] (phrøi) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
blemish(เบลม'มิช) {blemished,blemishing,blemishes} vt. ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เป็นมลทิน -n. จุดด่างพร้อย,มลทิน,จุดอ่อน,หัวสิว, See also: blemisher n. ดูblemish
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
immaculate(อิมแมค'คิวเลท) adj. ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่มีราคี,บริสุทธิ์,มีสีเดียว., See also: immaculacy n., Syn. clean,pure
impeccable(อิมเพค' คะเบิล) adj. ไม่มีมลทิน, ไม่มีด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด., See also: impeccability n. impeccably adv., Syn. flawless, faultless, perfect
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk

English-Thai: Nontri Dictionary
blemish(n) มลทิน,จุดด่างพร้อย,หัวสิว
blemish(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปรอะ,ทำให้เป็นมลทิน
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
defile(vt) ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เสื่อมเสีย
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
immaculate(adj) ไม่ด่างพร้อย,ใสสะอาด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์
mottle(vt) แต่งเป็นสีต่างๆ,ทำให้เป็นดวงๆ,ทำให้เป็นลายพร้อย
smirch(vt) ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน,ทำให้เสื่อมเสีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top