Search result for

พริกไทย

(35 entries)
(0.0872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พริกไทย-, *พริกไทย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริกไทย[N] pepper, Syn. ต้นพริกไทย, Example: อาหารฝรั่งมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ดที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper nigrum Linn. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหารและทำยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พริกไทยน. ชื่อไม้เลื้อยชนิด Piper nigrum L. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหาร และทำยา, ถ้ามีเปลือกหุ้มอยู่เรียกว่า พริกไทยดำ, ถ้าเอาเปลือกออก เรียกว่า พริกไทยล่อน หรือ พริกไทยขาว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Piper nigrumพริกไทย (พืชเครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Chili Pepperพริกไทย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cutlets with black pepper? No sauce?สเต๊กหมูราดพริกไทยดำหรอ ไม่ใส่ซอส เอาแต่พริกไทยดำเนี่ยนะ Scandal Makers (2008)
Did you see my commercial? I love putting black pepper on it without the sauce.คุณเห็นโฆษณาใช่ไหม อ่อ แล้วถ้าคุณโรยพริกไทยดำด้วยนะ มันจะรสชาดเยี่ยมมากเลย โดยไม่ต้องใส่ซอสเลยล่ะ Scandal Makers (2008)
Lloyd Spoon, you jump out and scare me, and I'm gonna pepper spray ya again!ไอ่เจ้าบ้ารอยด์ ชอบมาแกล้งให้ฉันกลัวใช่ไหม? \ คอยดูนะ ฉันจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่ Bolt (2008)
Peppers.พริกไทย The Ramen Girl (2008)
Corn...ใส่ พริกไทย The Ramen Girl (2008)
It's pepper, cheese, chopped up baby... lamb lung, and cow pituitary gland. - How are you?มีพริกไทย เนย หั่น รวมกับ ปอด ลิ้นวัว Made of Honor (2008)
I've already eaten.เนื้อผัดพริกไทย Gomorrah (2008)
Lucy, you must remember to have the salt and pepper shakers wiped.ลูซี่ เธอต้องจำไว้ว่าขวดเกลือ และพริกไทยต้องเช็ดให้สะอาดอยู่ตลอด Mandala (2009)
SHE HAD PEPPER SPRAY BUT DIDN'T USE IT?เธอมีสเปรย์พริกไทย เธอไม่ได้ใช้หรือ? Zoe's Reprise (2009)
Did you see the salt and pepper shakers Chelsea put in the kitchen?นายเห็นขวดเกลือกับพริกไทย ที่เชลซีวางไว้ในครัวมั้ย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Peppers. So you can wear them and think of me--เพ็พเพอร์ (พริกไทย) เวลาใส่คุณจะได้คิดถึงหนู Ballad (2009)
My mom told me to always carry pepper spray in Los Angeles.แม่ชั้นบอกชั้นว่าให้พกเสปรย์พริกไทยไว้ตลอดที่อยู่ในลอสแองเจลลิส Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พริกไทย [n.] (phrikthai) EN: pepper ; peppercorn   FR: poivre [m]
พริกไทยขาว[n. exp.] (phrikthai khāo) EN: white pepper   FR: poivre blanc [m]
พริกไทยดำ[n. exp.] (phrikthai dam) EN: black pepper   FR: poivre noir [m]
พริกไทยบุบ[n. exp.] (phrikthai bup) EN: broken pepper corns   FR: poivre concassé [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pepper[N] พืชจำพวกพริกไทย, See also: พริกไทย, พริกป่น, Syn. paprika, habanero
peppercorn[N] พริกไทย, Syn. pepper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
pepper milln. กระปุกบดพริกไทย
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า,ผู้สั่น,เครื่องเขย่า,เครื่องสั่น,กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ ,เครื่องปั่นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
HOT hot pepper(n) พริกไทย
pepper(n) พริกไทย
pepper(vt) โรยพริกไทย,ระดมยิง,ขว้างปา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ペパー[ぺぱー, pepa] (n ) พริกไทย

German-Thai: Longdo Dictionary
Gewürz(n) |das, pl. Gewürze| เครื่องเทศที่ใช้ไส่ในอาหาร เช่น พริกไทย อบเชย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top