ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระครู

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระครู-, *พระครู*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระครูน. ฐานันดรประเภทหนึ่งแห่งพระภิกษุ ตํ่ากว่าพระราชาคณะ เช่น พระครูสรวุฒิพิศาล พระครูสรภาณพิสุทธิ
พระครูบรรดาศักดิ์พราหมณ์ เช่น พระครูวามเทพมุนี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am the school...หม่อมฉันคือพระครู... . Anna and the King (1999)
His Majesty has not dismissed you. Follow him.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ปลดเธออกจากตำแหน่งพระครู ตามเขาไปสิ. Anna and the King (1999)
This, my son, is your new teacher.ลูกพ่อ นี่คือพระครูคนใหม่ของลูก Anna and the King (1999)
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ Anna and the King (1999)
Welcome, mem teacher.ยินดีต้อนรับ, พระครูแหม่ม. Anna and the King (1999)
I have been doing much thinking, mem teacher, on why some in this life are masters, like Jao Jom Manda Ung, and others slaves.ผมได้เจอสิ่งที่ทำให้ผมคิดมาก พระครูแหม่ม เกี่ยวกับบางสิ่งในชีวิตของคนเป็นผู้นำ เหมือนเจ้าจอมมารดาอุ่น และพวกทาสทั้งหลาย Anna and the King (1999)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
provost(พรอฟ'โวสทฺ,โพร'โวสทฺ) n. ผู้เป็นประธาน,ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารชั้นสูงของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย,พระครู,หัวหน้าพระศาสนา, See also: provostship n., Syn. chairman,president

English-Thai: Nontri Dictionary
provost(n) ประธาน,หัวหน้าพระ,นายกเทศมนตรี,พระครู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top