Search result for

พร

(172 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พร-, *พร*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กระพริเป็นคำที่มักเขียนผิด ที่ถูกต้องคือ "กะพริบ"

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n ) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Завтра[ซาบ-ตรา] พรุ่งนี้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระพรื[กะ-พืบ] (vi adv ) ขยับยกขึ้นลงเป็นจังหวะ ตัวอย่าง เช่น หายใจอกกระพรืบจนเห็นได้ชัด, น้ำในบ่อไหวกระพรืบเป็นร่องคลื่น เป็นต้น
บาคาร่า[บา-คา-ร่า-เอ็ม-ไพร์-777] บาคาร่า เป็นเกมไพ่อย่างหนึ่งที่สามารถทำเงินได้จริง รวยด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเกมออนไลน์ ㄅˋ%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b, ㄅˋ%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/>เล่นบาคาร่าฟรีEMPIRE777 ต่อเช้า (n ) พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น
ทำพรื (slang ) ทำยังไง,ทำแบบไหน
ทำพรื (slang ) ทำอย่างไร

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทหารพราน (n ) ranger
บวงสรวงพรพรหม (vt ) ไหว้ศาล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร[N] blessing, See also: benediction, favour, Ant. คำสาปแช่ง, คำสาป, Example: ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์, Notes: (บาลี)
พร[N] religious routine, Example: พระสงฆ์นั้นเป็นผู้บำเพ็ญพรตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญต่อไปภายหน้า, Thai definition: กิจวัตร, การปฏิบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พร[N] Buddha image, Syn. พุทธรูป, พระพุทธรูป, Example: เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์, Count unit: องค์
พร[N] leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
พร[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
พร[V] drizzle, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายเป็นสิ่งเอื้ออำนวยให้งานนี้ลุล่วง, Thai definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
พร[ADV] lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: ฝนตกพรำตลอดเวลาทำให้ทางเดินลื่นต้องเดินอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ตกน้อยๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน)
พร[ADV] lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: ฝนตกพรำตลอดเวลาทำให้ทางเดินลื่นต้องเดินอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ตกน้อยๆ เรื่อยไป (ใช้แก่ฝน)
พร[N] crust of soft earth, Example: เขาเอามัดต้นเสม็ดที่ตัดจากในพรุวางพิงไว้กับโคนต้นมะพร้าวในสวน, Count unit: พรุ, แห่ง, Thai definition: พื้นดินที่ข้างบนแข็งแต่ข้างล่างเป็นดินโคลน
พร[V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร(พอน) น. คำแสดงความปรารถนาให้ประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคล เช่น ให้พร ถวายพรพร, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์ เช่น ขอพร.
พร(พฺรด) น. กิจวัตร, การปฏิบัติ
พรมรรยาท, เขตแห่งความประพฤติ, ธรรมเนียม, ประเพณี, การสมาทานหรือประพฤติตามลัทธิศาสนา, การจำศีล (เช่น การเว้นบริโภค เว้นเมถุนธรรม)
พรการสมาทานบริโภคอาหารอย่างเดียวเป็นนิตย์ (เช่น มธุพรต คือ การสมาทานกินแต่นํ้าผึ้ง)
พรข้อกำหนดการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อข่มกายใจ มีศีลวินัยเป็นต้น เช่น บำเพ็ญพรต ทรงพรต ถือพรต, เรียกผู้บำเพ็ญพรต ว่า นักพรต.
พรม ๑(พฺรม) น. เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม เช่น พรมนํ้ามัน พรมกาบมะพร้าว
พรม ๑เรียกด้ายที่ทำด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ว่า ไหมพร
พรม ๑ตุ้มสำหรับหยั่งนํ้าตื้นลึกเมื่อเรือเดินใกล้ฝั่ง
พรม ๑ไม้สำหรับยึดกันครากมีกรอบถือเป็นต้น.
พรม ๒(พฺรม) ก. เอาสิ่งที่มีลักษณะเป็นน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็ก ๆ เช่น เอาน้ำพรมผ้า พรมน้ำมนต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asceticismพรตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tapestryพรมผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gobelinsพรมผนังโกเบอแลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political party; party, politicalพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political party; party, politicalพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, political; political partyพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, political; political partyพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, splinterพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinter partyพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเมรุเป็นเมรุที่ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ เมื่อตายใช้ราชาศัพท์ว่า ทิวงคต หรือสิ้นพระชนม์โดยที่ภายในพระเมรุไม่มีพระเมรุทอง [ศัพท์พระราชพิธี]
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

<b>พร</b>ะโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

พระเสลี่ยงกลีบบัวพระเสลี่ยงกลีบบัว ทำด้วยไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหาม ๒ คาน ขนาดกว้าง ๐.๘๒ เมตร ยาวรวมคาน ๔.๒๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร ลำคานเป็นไม้กลมกลึงทาสีแดง ปลายกลึงเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองประดับกระจก ใช้สำหรับพระสงฆ์พระราชคณะสงฆ์สวดนำพระโกศเวียนรอบพระเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเมรุพิมานอาคารถาวรที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งตั้งพระบรมศพ หรือพระศพเวลาถวายพระเพลิงอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพจากพระเมรุพิมานไปถวายพระเพลิงที่พระเมรุ (ขนาดน้อย) อีกแห่งใกล้ ๆ หรือไม่ไกลกันมาก [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเมรุบรรพตพระเมรุซึ่งสร้างบนภูเขาสมมุติ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอัฐิกระดูก [ศัพท์พระราชพิธี]
พระบรมราชโองการคำสั่งราชการของพระราชา [ศัพท์พระราชพิธี]
พระราชสาส์นจดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระยานมาศสามลำคานพระราชยานชั้นสูงใช้เฉพาะในงานพระบรมศพ
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;amp;quot;http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;พระยานมาศสามลำคาน&amp;amp;quot;&amp;amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;หกดสหก่ ดาสหก &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;amp;quot;http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;พระยานมาศสามลำคาน&amp;amp;quot;&amp;amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;กด่าส หกด่าหกสด &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;amp;quot;http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;พระยานมาศสามลำคาน&amp;amp;quot;&amp;amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;dหกดาสหกดสาหก ดสหกา [ศัพท์พระราชพิธี]
พระมหาเศวตฉัตรฉัตร ๙ ชั้น เป็นฉัตรชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำด้วยผ้าขาวขลิบทอง ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตายเพราะเครื่องบินตกบนเขา Andes ตอนฉันอายุ 6 ขวบ The Serena Also Rises (2008)
So it's about Serena.พราะเซรีน่าใช่มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
Because I can't.พราะฉันทำไม่ได้หนะสิ The Serena Also Rises (2008)
Good, because I am going to steal your passport and lock you in our room.ดีค่ะ เพราฉันกำลังจะขโมยพาสปอร์ตคุณ แล้วจับคุณล๊อดไวในห้องของเรา The Serena Also Rises (2008)
Jenny, we will start in 10. Are the models ready?เจนนี่ เราจะเริ่มใน 10 นาทีนี้แล้วนะจ๊ะ นางแบบพร้อมมั๊ย The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
OH, god. My feet are hot. Are your feet hot?โอ้พระเจ้า ทำไมเท้าฉันมันร้อนจัง // เท้านายร้อนหรอ The Serena Also Rises (2008)
- All this thanks to little Jenny Humphrey. - Ah, the girl is quite a talent.ต้องขอบคุณเจนนี่ ฮัมฟรีย์จริงๆ // เธอมีพรสวรรค์มากๆเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด The Serena Also Rises (2008)
God forbid.พระเจ้า อย่าให้เกิดขึ้นเลย The Serena Also Rises (2008)
Because our show is the same time as Marc Jacobs.พราะงานเราดันชนกับงานของ Marc Jacobs นะสิ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร[n.] (phøn) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour   FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
พรทิพย์ โรจนสุนันท์[n. prop.] (Phønthip Rōtjanasunan) EN: Pornthip Rojanasunan ; Dr Pornthip Rojanasunan ; Dr Khunying Pornthip Rojanasunan   FR: Pornthip Rojanasunan
พร[n.] (phrom) EN: carpet ; rug   FR: carpette [f] ; petit tapis [m]
พร[v.] (phrom) EN: sprinkle ; dash   FR: asperger
พรมน้ำมัน[n.] (phromnāmman) EN: linoleum   FR: linoléum [m]
พรมน้ำมัน[v.] (phromnāmman) EN: anoint   
พรมปูพื้น[n.] (phrom pū pheūn) EN: rug   FR: carpette [f]
พรมห้อง[n.] (phrom høng) EN: rug   FR: tapis (de sol) [m] ; carpette [f]
พรมเช็ดเท้า[n.] (phrom chet thāo) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat   FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
พรมแดน[n.] (phromdaēn) EN: border ; boundary line   FR: frontière [f] ; limite territoriale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability[N] พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
Allah[N] พระเจ้า (ศาสนาอิสลาม)
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat
Ayutthaya[N] พระนครศรีอยุธยา, See also: อยุธยา
at someone's beck and call[IDM] พร้อมให้บริการ, See also: พร้อมรับใช้, ยินดีให้บริการ
at the point of doing something[IDM] พร้อมที่จะเริ่มทำบางสิ่ง, See also: พร้อมสำหรับ
backer[N] พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
bellicose[ADJ] พร้อมที่จะต่อสู้, See also: พร้อมที่จะทะเลาะวิวาท, Syn. belligerent, Ant. pacific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
abampere(แอ๊บแอ็ม' แพร์) n. 10 แอมป์
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
act (n) พระราชบัญญัติ, พ.ร.บ.
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
deus ex machina (n ) พระเอกขี่ม้าขาว
Emergency Decree (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Royal Ordinance,
Ganesha (n name uniq ) พระพิฆเนศวร
Gonga (n) พระแม่คงคา, แม่น้ำคงคาในอินเดีย
green pepper (n ) พริกหยวก
His Eminence (pron. ) พระคุณเจ้า เป็นคำสรรพนามสำหรับเรียกพระสงฆ์มีสมณศักดิ์ในศาสนาคริสต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
イエス[いえす, iesu] (n) พระเยซู
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเยซูคริสต์
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา
天皇[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
女王[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)
専心する[せんしんする, senshinsuru] (vi) พร้อมใจกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
明日[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
王妃[おうひ, ouhi] (n) พระมเหสี (ภรรยาของพระราชา)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
民主党[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
三日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
三蔵経[さんぞうけい, sanzoukei] (n) พระไตรปิืฏก
僧侶[そうりょ, souryo] (n) พระ, นักบวช
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n) พระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม = 観音菩薩 = かんおんぼさつ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระชั้นสูง English: high priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พรEnglish: priest
賜る[たまわる, tamawaru] Thai: พระราชทาน
別れる[わかれる, wakareru] Thai: พรากจากกัน English: to separate
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

German-Thai: Longdo Dictionary
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Grünen(n) |pl.| ชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
SPDชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี ย่อมาจาก Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
à demain!(phrase) แล้วพบกันพรุ่งนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, See also: S. le pull,-s , le pullover,-s,
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
demain(adv) พรุ่งนี้
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top