Search result for

พยุง

(38 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยุง-, *พยุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยุง[V] support, See also: help, assist, give assistance to, prop, keep up, Syn. ประคอง, หนุน, Example: เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งแรงยกไม่สามารถจะพยุงเครื่องบินทั้งเครื่องไว้ได้แล้วเครื่องบินจะร่วงหล่นไป, Thai definition: ประคองให้ทรงตัวอยู่, ประคองให้อยู่ในสภาพปกติ, ระวังไม่ให้ล้มไม่ให้ซวนเซ
พยุงปีก[V] help someone up, Syn. หิ้วปีก, Example: เวลาเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนทีไร ขากลับต้องให้เพื่อนพยุงปีกมาส่งทุกที, Thai definition: ประคองแขนพยุงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยุง(พะยุง) ก. ประคองให้ทรงตัวอยู่, ประคองให้อยู่ในสภาพปรกติ, เช่น พยุงตัวลุกขึ้น พยุงตัวไม่ให้จมน้ำ, ระวังไม่ให้ล้มไม่ให้ซวนเซเป็นต้น เช่น พยุงลุก พยุงนั่ง พยุงคนไข้ พยุงฐานะ, (ปาก) พยุพยุง ก็ว่า.
พยุงปีกก. ประคองแขนพยุงไปด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งโอบรอบหลังไปสอดใต้รักแร้ของผู้ถูกพยุง.
กระเตื้องพยุงยกให้เผยอขึ้น.
ท้วงพยุง, ประคอง, พา, เคลื่อนไหว, เช่น ท้วงตนหนีไปได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something's happened. The storm troopers helped me up.มีบางอย่างผิดปกติ พวกสารวัตรทหารพยุงฉันขึ้น The Great Dictator (1940)
"Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion.""ผู้หญิงพยุงร่างผู้บาดเจ็บออกจากถนน จนสิ้นสติไปเพราะความอ่อนล้า" Gandhi (1982)
- And nothing could stop it !- โอเค - เอาละ พยุงเขาขึ้นมา The Thing (1982)
Somebody catch her!ใครก็ได้พยุงเธอที! Clue (1985)
Help me to rise.พยุงข้าขึ้นที Return to Oz (1985)
I'm so tired. Pick me up now.เหนื่อยจัง พยุงฉันหน่อย Platonic Sex (2001)
- There was an accident. - Come on, let me help you inside.มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น มาสิเดี๋ยวผมช่วยพยุงเข้าไปข้างใน Latter Days (2003)
What happened?หลังจากผู้การทานอาหารกับประธานาธิปดี เขาพยุงตัวไม่อยู่ มืออ่อนจนไม่สามารถถือกระเป๋าได้ Yankee White (2003)
Get her out of there! The wing !พยุงเธอขี้น พาเธอไปที่อื่น Pilot: Part 1 (2004)
I need you to go out there and tell my men there's people here need to be carried.ผมอยากให้คุณออกไปบอกคนของผมว่า เราต้องการคนมาช่วยพยุงคนพวกนี้ออกไป The Great Raid (2005)
- Marshal, help carry this man.- มาแชล, ช่วยพยุงคนนี้หน่อย. V for Vendetta (2005)
Yeah. Keepin' these fun bags off the floor is a full-time job. - You wanna see?ใช้พยุงเต้าไม่ให้ยวบลงไปกองกับพื้น จะดูมั๊ยล่ะ Big Momma's House 2 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
พยุงราคา[v. exp.] (phayung rākhā) EN: support prices   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
help back[PHRV] ช่วยพากลับไป, See also: พยุงกลับไป
put someone to bed[IDM] พยุงให้นอนบนเตียง, See also: พาไปนอน, Syn. go to, retire to
scratch out[PHRV] ประทังชีวิต, See also: พยุงไว้, Syn. eke out
valorize[VT] พยุงราคา, See also: ประคอง
walk[VT] ช่วยให้เดิน, See also: พยุงให้เดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
yard ropen. เชือกชักคานพยุงใบเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
support(vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top