Search result for

พยุง

(38 entries)
(0.3144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยุง-, *พยุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยุง[V] support, See also: help, assist, give assistance to, prop, keep up, Syn. ประคอง, หนุน, Example: เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งแรงยกไม่สามารถจะพยุงเครื่องบินทั้งเครื่องไว้ได้แล้วเครื่องบินจะร่วงหล่นไป, Thai definition: ประคองให้ทรงตัวอยู่, ประคองให้อยู่ในสภาพปกติ, ระวังไม่ให้ล้มไม่ให้ซวนเซ
พยุงปีก[V] help someone up, Syn. หิ้วปีก, Example: เวลาเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนทีไร ขากลับต้องให้เพื่อนพยุงปีกมาส่งทุกที, Thai definition: ประคองแขนพยุงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยุง(พะยุง) ก. ประคองให้ทรงตัวอยู่, ประคองให้อยู่ในสภาพปรกติ, เช่น พยุงตัวลุกขึ้น พยุงตัวไม่ให้จมน้ำ, ระวังไม่ให้ล้มไม่ให้ซวนเซเป็นต้น เช่น พยุงลุก พยุงนั่ง พยุงคนไข้ พยุงฐานะ, (ปาก) พยุพยุง ก็ว่า.
พยุงปีกก. ประคองแขนพยุงไปด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งโอบรอบหลังไปสอดใต้รักแร้ของผู้ถูกพยุง.
กระเตื้องพยุงยกให้เผยอขึ้น.
ท้วงพยุง, ประคอง, พา, เคลื่อนไหว, เช่น ท้วงตนหนีไปได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bring him up.พยุงเขาขี้นมา The Day the Earth Stood Still (2008)
You don't think so?และไม่ดีพอจะพยุงสิ่งที่ผมแบบว่า... The Girlfriend Experience (2009)
Now, get him up.พยุงมันลุกขึ้น Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- I have to help Walter. He can't walk on his own.-ฉันต้องพยุงวอลเตอร์ เขาเดินเองไม่ได้ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Well, I'm not the one who needed $20,000 to keep my business afloat.อืม ฉันคงไม่ต้องการเงินสองหมื่นดอลล่า มาช่วยพยุงธุรกิจของฉันแล้วล่ะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Let's get him up.พยุงเขาขึ้นขึ้นมา Killing Your Number (2009)
I'd suggest you lean on me.ฉันว่าให้ฉันพยุงดีกว่า Episode #1.24 (2009)
No, Yumi! Your leg is injured. Let me help.ไม่นะ ยูมิ ขาเธอเจ็บอยู่ ให้ชั้นช่วย ทำไมไม่ให้ชั้นพยุงล่ะ Episode #1.24 (2009)
Unni, did you see Jun Pyo oppa's crutches?พี่ค่ะ,พี่เห็นไม้เท้าช่วยพยุงของพี่ จุนพโยมั้ยค่ะ? Episode #1.24 (2009)
Grabbed the counter to pull herself up,พยุงตัวขึ้นมาบนเคาน์เตอร์ Dex Takes a Holiday (2009)
All right, well, then I'll admit him and keep transfusing until the equipment's done, which is gonna be soon, I hope?เอาละ งั้นฉันจะแอดมิทเขาและพยุงถ่ายเลือดไว้ จนอุปกรณ์เสร็จ ซึ่งหวังว่าคงเร็วๆนี้นะ Holidaze (2009)
It's not great, but you can tell by the handprint that the killer held the door here and braced himself against the car here.มันไม่ค่อยชัดเลย แต่คุณสามารถบอกได้จากรอยฝ่ามือ ที่ฆาตกรจับประตูตรงนี้ และพยุงตัวเอง มันขัดแย้งกับรถอยู่ตรงนี้ Dude, Where's My Groom? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up   FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
พยุงราคา[v. exp.] (phayung rākhā) EN: support prices   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear[VT] พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
help back[PHRV] ช่วยพากลับไป, See also: พยุงกลับไป
put someone to bed[IDM] พยุงให้นอนบนเตียง, See also: พาไปนอน, Syn. go to, retire to
scratch out[PHRV] ประทังชีวิต, See also: พยุงไว้, Syn. eke out
valorize[VT] พยุงราคา, See also: ประคอง
walk[VT] ช่วยให้เดิน, See also: พยุงให้เดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
yard ropen. เชือกชักคานพยุงใบเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(vi,vt) แบก,พยุง,หนุน,รับ,ค้ำ,มีผล,ออกลูก,ทน,อดทน
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
support(vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top