Search result for

พยายามจะให้บา [...] อำนาจของจิตใจ

(1 entries)
(0.0503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยายามจะให้บา [...] อำนาจของจิตใจ-, *พยายามจะให้บา [...] อำนาจของจิตใจ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
will[VT] ตั้งใจที่จะทำให้เกิด, See also: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ

 


  

  พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top