ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยักพเยิด

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยักพเยิด-, *พยักพเยิด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พยักพเยิด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พยักพเยิด*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยักพเยิด[V] nod in agreement, See also: nod in approval, nod one's consent, Example: เมื่อเขาแต่งบทความเสร็จก็ไปปรึกษาอาจารย์สอนภาษาไทย อาจารย์ก็พยักพเยิดว่าดีแล้ว, Thai definition: แสดงกิริยาหน้าตาพลอยรับรู้เห็นกับเขาด้วย, ไม่แสดงอาการให้ชัดเจน เป็นแต่พยักหน้า หรือทำบุ้ยใบ้ไม้มือเพื่อให้รู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยักพเยิด(-พะเยิด) ก. แสดงกิริยาหน้าตาพลอยรับรู้เห็นกับเขาด้วย, ไม่แสดงอาการให้ชัดเจนเป็นแต่พยักหน้า หรือทำบุ้ยใบ้ไม้มือเพื่อให้รู้.
พยักยิ้มก. แสดงกิริยาพยักพเยิดพร้อมทั้งยิ้มอยู่ในหน้าเป็นเชิงเย้ยหยัน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top