ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พนักงานขายของ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พนักงานขายของ-, *พนักงานขายของ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขายของ[N] salesman, See also: salesclerk, salesgirl, Syn. คนขายของ, Count unit: คน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not like the other sales associates.คุณไม่เหมือนพนักงานขายของคนอื่นเลย Heaven Can't Wait (2013)
I should have been a shop girl or a stenographer.ลูกน่าจะไปเป็นพนักงานขายของ หรือนักชวเลข Jackie (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shopgirl(ชอพ'เกิร์ล) n. พนักงานขายของที่เป็นหญิง,พนักงานขายของหน้าร้านที่เป็นหญิง
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน,พนักงานร้านค้า,ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
shopwoman(ชอพ'วูม'เมิน) n. พนักงานขายของหญิงในร้านค้า pl. shopwomen

English-Thai: Nontri Dictionary
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
shopman(n) เจ้าของร้าน,คนขายของ,พนักงานขายของ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top