ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง-, *ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[N] any side, See also: any party, Example: เขามีใจเป็นกลาง ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want me to strike out at one of the chinese gangs or the russians.พวกเขาต้องการให้ผมล้างแค้น\พวกแก๊งคนจีนหรือแก๊งรัสเซียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)
Niners and the Mayans. (others snorting and laughing) CLAY:ให้กับพวกไนเนอร์และพวกมายันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ Albification (2009)
We feel it would be best for all concerned if you stopped dealing arms to the One-Niners and the Mayans.พวกเรารู้จะเป็นผลดี ต่อทุกฝ่าย ถ้านายหยุดซื้อขายอาวุธปืน ให้กับพวกไนเนอร์และพวกมายันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Fix (2009)
I'm not on anybody's side.ผมจะเลือกไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Dog Eat Dog (2010)
Yin and Yang--one can't exist without the other.เหมือนหยินหยาง ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ Heroes and Villains (2011)
When people started declaring for one of them or the other, their fight divided the kingdoms in two.เมื่อผู้คนเริ่มเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การต่อสู้ทำให้อาณาจักรแบ่งเป็นสองฝ่าย The Dance of Dragons (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai neung) EN: any side ; any party   FR: ni pour l'un ni pour l'autre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top