Search result for

ฝ่ามือ

(29 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ่ามือ-, *ฝ่ามือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ามือ[N] palm, Example: สุเทพใช้ฝ่ามือตบโต๊ะอย่างแรงด้วยความโกรธ, Count unit: ข้าง, Thai definition: พื้นของมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palmฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen to me. "To lay their just hands on that Golden Key"จงวางกุญแจทองลงบนฝ่ามือ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oh, and the Buddha Palm Technique.โอ้ แล้วก็ฝ่ามือยูไล The Forbidden Kingdom (2008)
And he does the Iron Elbow.แล้วยังมีฝ่ามือเหล็กไหลอีก The Forbidden Kingdom (2008)
No Shadow Kick, Buddha Palm. Empty your cup.รู้จักวิชาลูกเตะไร้เงา ฝ่ามือยูไล ลืมมันซะ The Forbidden Kingdom (2008)
The only woman who's been in this place since I moved in is the landlady and she couldn't wear that as a wristband.ผู้หญิงคนเดียวที่เข้ามาในห้องนี้ ตั้งแต่ผมย้ายเข้ามา คือเจ้าของห้อง แล้วไอ้ตัวประติ๋วนั่น ไม่พอปิดฝ่ามือเธอด้วยซ้ำ Duplicity (2009)
Sweaty palms.ฝ่ามือน้อยๆ Friday Night Bites (2009)
I-I can see the arthritis in your metacarpals and phalanges.ฉัน... ฉันมองเห็นภาวะข้อต่ออักเสบ ที่กระดูกฝ่ามือและกระดูกนิ้วมือของคุณ The Plain in the Prodigy (2009)
His buddy's got a lacerated palm. Got it. Thanks, ray.เพื่อนเค้าฝ่ามือขาด ได้แล้ว ขอบใจ เรย์ Invasion (2009)
It's not great, but you can tell by the handprint that the killer held the door here and braced himself against the car here.มันไม่ค่อยชัดเลย แต่คุณสามารถบอกได้จากรอยฝ่ามือ ที่ฆาตกรจับประตูตรงนี้ และพยุงตัวเอง มันขัดแย้งกับรถอยู่ตรงนี้ Dude, Where's My Groom? (2009)
In the palm of your dainty hand.ไว้ในฝ่ามืออันบอบบางของคุณ Enough About Eve (2009)
Except you just dropped the sandwich, as opposed to handing it to them.มอบแซนด์วิชให้พวกเขา ใช่ แต่พลิกฝ่ามือขึ้นนะ นั่นล่ะ ยื่นให้อย่างนั้นเลย Environmental Science (2009)
Right after her carpal tunnel surgery.หลังผ่าตัดพังผืดรัดเส้นประสาทฝ่ามือ The Maternal Congruence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ามือ[n. exp.] (fāmeū) EN: palm   FR: paume (de la main) [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palm[N] ฝ่ามือ, See also: อุ้งมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hand's-breadthn. ความยาวของฝ่ามือ., Syn. handbreadth
handbreadthn. ความยาวหนึ่งฝ่ามือ, Syn. hand's--breadth
metacarpus(เมททะคาร์'พัส) n. กระดูกฝ่ามือ
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
palmate(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmated(พาลเมท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายฝ่ามือ
palmationn. การเป็นรูปคล้ายฝ่ามือ
palmetten. รูปกลุ่มใบจากจุดเดียวกันที่คล้ายฝ่ามือ
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
supine(ซูไพนฺ') adj. นอนหงาย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ,หงายฝ่ามือออก. n. (ภาษาลาติน) คำนามที่มาจากกริยา,คำinfinitiveของกริยาที่นำหน้าด้วย"to", See also: supineness n., Syn. spineless,abject

English-Thai: Nontri Dictionary
palm(n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top