ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ให้ข้อมูล

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ให้ข้อมูล-, *ผู้ให้ข้อมูล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ให้ข้อมูล[N] informant, Syn. ผู้บอกข้อมูล, Example: เขาต้องการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนพื้นถิ่นจริงๆ, Count unit: คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informantผู้ให้ข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, one of our confidential informants.ใช่ หนึ่งในผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับของเรา Crazy Handful of Nothin' (2008)
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)
You will be registered as a confidential informant.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ The Culling (2009)
Look who it is. My favorite frequent fliers.ดูสิว่าใครมา ผู้ให้ข้อมูลคนโปรดของฉัน June Wedding (2010)
They got some tip from an informant that the cartel-- they want to kill Hank!จากผู้ให้ข้อมูลนั่น พวกเม็กซิกัน... พวกมันต้องการจะฆ่าแฮงค์ Crawl Space (2011)
It may be a sacrifice to Ellegua to silence informants, people who talk to outsiders, but usually you use a cow tongue.มันอาจเป็นการบูชายัญให้กับ เอลเลกัวเพื่อปิดปากผู้ให้ข้อมูล คนที่พูดคุยกับคนนอก แต่มักจะใช้ลิ้นวัวนะ Corazon (2011)
Martin/Charles' head of European operations turned whistle-blower, is found dead in his hotel room.หัวหน้าฝ่ายยุโรป ของมาร์ติน ชาร์ล ผู้ให้ข้อมูลคนนี้ ถูกพบเสียชีวิตในห้องของเขา That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
My client will supply vital information relating to the organization, distribution, and production of Fring's methamphetamine enterprise.ลูกความของผม จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การจัดจำหน่ายและการผลิต ขบวนการยาไอซ์ของฟรินจ์ Gliding Over All (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้ข้อมูล[n. exp.] (phū hai khømūn) EN: informant   FR: informateur [m] ; indicateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fink[N] สายของตำรวจ (คำสแลง), See also: ผู้ให้ข้อมูลลับ, Syn. stool pigeon, informer
misinformant[N] ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
misinformer[N] ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
source[N] แหล่งข้อมูล, See also: ผู้ให้ข้อมูล, Syn. expert, specialist

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top