Search result for

ผู้สมัคร

(53 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สมัคร-, *ผู้สมัคร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สมัคร[N] applicant, See also: candidate, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหน้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม
ผู้สมัครงาน[N] applicant
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[N] candidate, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก, Count unit: คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
candidateผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate, independentผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
independent candidateผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stalking-horseผู้สมัครเพื่อดึงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Political candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง [TU Subject Heading]
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
$2 million makes me a candidate in your pocket.สองล้านเหรียญทำให้ผมเป็นผู้สมัครที่รับใช้คุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Candidate no. 2 Choi Seok Gyun!ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน Beethoven Virus (2008)
I, Candidate No. 2 Choi Seok Gyun, will be save Seok Ran City.ผม, ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน, จะปกป้องเมืองซุกรันเอง! Beethoven Virus (2008)
The top candidate in the law faculty...ผู้สมัครที่ทำคะแนนได้ อันดับที่ 1 ของคณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
Your top candidate placement and your photo...ตำแหน่งที่หนึ่งของผู้สมัคร และรูปของเธอ... Episode #1.7 (2008)
So good luck to our four applicants.โชคดีล่ะ ผู้สมัครทั้งสี่คน High School Musical 3: Senior Year (2008)
-and he seems to think that I'm the perfect candidate.ผมคิดว่าเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบซะอีก จอห์น Saw VI (2009)
At your age, and with the development of your cancer, it's simply not feasible for your--กำหนดอายุและโรคมะเร็งที่อยู่ใน ระดับสูงของเขา ไม่ได้ตกเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบ Saw VI (2009)
Next applicant.ผู้สมัครคนต่อไป Chuck Versus the Beefcake (2009)
You know, I think Jason would make a fine candidate for the Light of Day Institute.รู้มั้ย ผมคิดว่าเจสันจะเป็นผู้สมัครที่ดี Nothing But the Blood (2009)
I heard that he's a strong candidate of the next Prime Minister election.ฉันได้ยินมาว่าหมอนี่เป็นผู้สมัครที่น่ากลัว ในการเลือกประธานาธิบดีครั้งหน้า Episode #1.6 (2009)
Please do send in his CV. I'll add it to the pile.กรุณาส่ง CV เขา ผมจะเพิ่มเข้าไปในผู้สมัคร Episode #3.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สมัคร[n.] (phūsamak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครงาน[n. exp.] (phūsamak ngān) EN: applicant   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครที่มีศักยภาพ[n. exp.] (phūsamak thī mī sakkayaphāp) EN: potential candidate   FR: candidat potentiel [m]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[n. exp.] (phūsamak rap leūaktang) EN: candidate ; election candidate   FR: candidat (à des élections) [m] ; candidate (à des élections) [f]
ผู้สมัครสอบ[n. exp.] (phūsamak søp) EN: examination candidate   FR: candidat [m] ; candidate [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applicant[N] ผู้สมัคร, See also: ผู้ขอ, ผู้แจ้งความจำนง, Syn. petitioner, aspirant
candidate[N] ผู้สมัคร
enlistee[N] ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร
matriculant[N] ผู้สมัครเป็นนักศึกษา
matriculate[N] ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา, See also: ผู้สมัคร, Syn. matriculant
postulant[N] ผู้สมัคร (โดยเฉพาะตำแหน่งทางศาสนา), See also: ผู้ถามหา
volunteer[N] อาสาสมัคร, See also: ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ, Ant. conscript
write-in[N] ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ (ทางการเมือง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applicant(แอพ'พลิเคินทฺ) n. ผู้สมัคร,ผู้แจ้งความจำนง,ผู้ขอ (person who applies)
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
datary(เด'ทะรี) n. สำนักงานตรวจสอบผู้สมัครเข้าทำงานในราชสำนักวาติกัน
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน
matriculant(มะทริค'คิวเลินทฺ) n. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา,ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ordinand(ออร์ดิแนนดฺ') n. ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมณศักดิ์หรือตำแหน่งทางศาสนา
prospect(พรอส'เพคทฺ) n. โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า,กาลภายหน้า,ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้,ผู้อาจเป็นผู้สมัคร,ทัศนียภาพ. vt.,vi. ค้นหา,สำรวจ,มีอนาคต,มีความหวัง., See also: prospector n., Syn. outlook,expectation
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source

English-Thai: Nontri Dictionary
applicant(n) ผู้สมัครงาน,ผู้ขอ
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
申請者[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร

German-Thai: Longdo Dictionary
Bewerber(n) |der, pl. Bewerber| ผู้สมัคร, คนสมัคร, See also: Related: die Bewerberin
Kandidatin(n) |die, pl. Kandidatinnen| ผู้สมัคร(หญิง)
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top