Search result for

ผู้ตาย

(37 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ตาย-, *ผู้ตาย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปต, เปต-ผู้ตายไปแล้ว, เปรต ก็ว่า.
เปตาผู้ตายไปแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deceasedผู้ตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deceased (E.); decedent (A.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decedent (A.); deceased (E.)ผู้ตาย, ผู้มรณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-resident decedentผู้ตายต่างท้องที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intestateผู้ตายไม่มีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm wondering if one of them knew the victim,had a motive to kill her.ฉันเดาว่าถ้าใครคนนึงรู้จักผู้ตาย อาจมีแรงจูงใจที่จะฆ่าเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
She lives near our victim.บ้านเธออยู่ใกล้ๆผู้ตาย And How Does That Make You Kill? (2008)
- To the dead! - To the dead!สำหรับผู้ตาย สำหรับผู้ตาย Pathology (2008)
- Any connection between the victims? - Jeb was a douche bag to Jay.ผู้ตายเกี่ยวพันกันหรือเปล่า Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I think I found a connection between the two guys.ฉันว่าฉันเจอความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ตายทั้ง 2 คน It's a Terrible Life (2009)
Olivia,listen to me... just before they died, both the victims downloaded the same transmission,ก่อนที่พวกเขาจะตาย ผู้ตายทั้งสองได้ดาวโหลดการส่งสัญญาณเดียวกัน และตอนนี้มันก็กำลังเกิดขึ้นอีกแล้ว The No-Brainer (2009)
Have you found any connection between the victims?คุณเจออะไรเชื่อมระหว่างผู้ตายมั้ย? The No-Brainer (2009)
Well,send me everything you can on the victim. Will do.อืม ส่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ตายมาให้ฉันละกัน The No-Brainer (2009)
He was friends with the teenage victim Greg Wiles.เขาเป็นเพื่อนกับ ผู้ตายวัยรุ่นชื่อ เกรด ไวล์ส หนะ The No-Brainer (2009)
He said that the reason he was friends with the victim was because their fathers worked together.เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเป็นเพื่อนกับผู้ตายได้นั้น เพราะพ่อของพวกเขาทำงานด้วยกัน The No-Brainer (2009)
So we talk to the families,ถ้าเช่นนั้น เราไปคุยกับครอบครัวผู้ตายกัน Demonology (2009)
One of our agents knew one of the men.หนึ่งในทีมของเรา รู้จักหนึ่งในสองของผู้ตาย Demonology (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ตาย[n.] (phūtāi) EN: deceased ; decedent ; dead person   FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead[N] คนตาย (พหูพจน์), See also: ผู้ตาย, Syn. dead people

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
charnel(ชาร์'เนิล) n. โรงเก็บศพหรือกระดูกผู้ตาย
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
decedent(ดีเซด'เดินท) adj. คนตาย,ผู้ตาย,ผู้ที่ถึงแก่กรรม
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.
hatchmentn. แผ่นสี่เหลี่ยมวางขวางและมีตราเครื่องหมายตระกูลของผู้ตาย
manes(เม'นิซ) n. วิญญาณของผู้ตาย,ดวงวิญญาณเงา, Syn. Manes

English-Thai: Nontri Dictionary
dead(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย
defunct(n) ผู้ตาย,ผู้เสียชีวิต,คนตาย
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
purgatory(n) นรก,สถานล้างบาปผู้ตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top