Search result for

ผู้คุม

(44 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้คุม-, *ผู้คุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้คุมน. เจ้าพนักงานผู้ควบคุมดูแลนักโทษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wardenผู้คุม, ผู้ปกครองโรงเรียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whipผู้คุมเสียงในสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whipผู้คุมเสียงในสภา, วิป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prison wardensผู้คุมนักโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Nobody will know you're Frank, except us on the team, and a handful of the guards.ไม่มีใครรู้ว่านายคือแฟรงก์นอกจาก สมาชิกทีมและพวกผู้คุม Death Race (2008)
About turning the guns on the guards. About escaping.คิดว่าจะหันปืนเข้าหาผู้คุม แล้วก็หนี Death Race (2008)
And all the guard towers are fortified, and their guns are bigger than your guns.และผู้คุมทุกคนน่ะ ปืนแม่งโตกว่าแกเยอะ Death Race (2008)
- All the guards in Guantanamo are gay?- ผู้คุมในกวนเตนาโมเป็นเกย์ทั้งหมดเลยเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
GUARD:ผู้คุมChangeling (2008)
- [ Man #2 ] Come on, move.![ผู้คุม#2] ตามมา, เดินไป! City of Ember (2008)
The guards went after scofield.ผู้คุมไปกับสโกฟิลด์ Dirt Nap (2008)
What's gonna set us back is if the tower guards are looking at a giant sinkhole out in no man's land.เราเรียบร้อยแน่ ถ้าผู้คุมมองเห็นรูเบ้อเร่อเท่อ Dirt Nap (2008)
Have plans to get rid of guards tower?มีแผนกำจัดผู้คุมหอสังเกตุการณ์หรือยัง Under & Out (2008)
The tunnel get us into no mans land, but it get the fence, we're going need new diversion for the tower guards.อุโมงค์ทะลุออกไป ตรงที่ไม่มีคน แต่มันมีรั้วกัน เราต้องหันเหความสนใจของผู้คุมหอ Under & Out (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaoler[N] ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard
jailer[N] ผู้คุม, See also: ผู้คุมนักโทษ, Syn. warder, warden, gaoler
matron[N] ผู้คุมหญิง
monitor[N] ผู้ดูแล, See also: ผู้คุม, ผู้ตรวจสอบ, Syn. counselor, director
turnkey[N] พัศดี, See also: ผู้คุมนักโทษ
warder[N] ผู้คุม, See also: พัศดี, Syn. jailer, turnkey, warden
wardress[N] ผู้คุมที่เป็นหญิง, See also: พัศดีหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
headman(เฮด'เมิน) n.หัวหน้า,ผู้นำ,ผู้คุมงาน,มือเพชฌาตตัดคอ -pl. headmen
herder(เฮอ'เดอะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์,ผู้คุมคุก,พัศดี
jailer(เจล'เลอะ) n. ผู้คุม -S.jailor
matron(เม'เทริน) n. หญิงมีสามีแล้ว (โดยเฉพาะที่มีลูกหรือที่มีลูกหรือที่มีฐานะดีในสังคม) หญิงผู้ดูแลเรื่องภายในหน่วยงาน,ผู้คุมที่เป็นจริง, See also: matronal adj. matronhood n. matronship n.
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
jailer(n) ผู้คุม,พัศดี
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า
overseer(n) นายงาน,ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน
warder(n) ทหารยาม,ผู้ป้องกัน,ผู้คุม,ยาม,พัศดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
invigilator (n ) ผู้คุมสอบ,คนคุมสอบ
See also: R. invigilate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top