Search result for

ผู้ก่อตั้ง

(30 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ก่อตั้ง-, *ผู้ก่อตั้ง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
[SPEAKING INDISTINCTLY]เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
When the founders of our country...เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
Lana lang founded that organizationลาน่า แลงก์เป็นผู้ก่อตั้ง Legion (2009)
He is a former DARPA scientist who worked on the original Intersect.เขาคือนักวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง DARPA ที่ทำงาน ในช่วงแรกๆของการสร้างอินเตอร์เซก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี Episode #1.1 (2009)
Now, being a proud fatherตอนนี้ กำลังมี ผู้ก่อตั้ง Air: Part 1 (2009)
The original settlers here at mystic falls?ผู้ก่อตั้งมิสติก ฟอลล์หรือเปล่า? Pilot (2009)
Mom told Mrs. Lockwood she would loan it to the Founder's Council for their heritage display.แม่ได้บอกคุณนายล็อควู้ด เพื่อให้เธอยืมไปใช้ สำหรับผู้ก่อตั้งสภา เพื่อจัดแสดงทางวัฒนธรรม ใช่แหวนแต่งงาน ของคุณย่าเบธมั้ย? Family Ties (2009)
Will you be my date to the Founder's Party?จะเป็นคู่ควงฉันมั้ย ไปงานปาร์ตี้ผู้ก่อตั้งกัน Family Ties (2009)
She was really involved in the Founder's Council and it was her favorite party.แม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทางคณะผู้ก่อตั้งสภาอยู่ด้วย เป็นงานปาร์ตี้ที่แม่ชอบมากทีเดียว Family Ties (2009)
You should come to the Founder's Party with me.คุณควรไปงานปาร์ตี้ผู้ก่อตั้ง กับฉันด้วย Family Ties (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ก่อตั้ง[n. exp.] (phū køtang) EN: founder   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erector[N] ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง
father[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม, Syn. founder, author, creator
founder[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, Syn. builder, creator, originator
Madame Tussaud's[N] ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน
Mohammed[N] ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม, Syn. Muhammad
Mohammedan[N] ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม, See also: พระมูฮัมเหม็ด, Syn. Muhammad
Muhammad[N] ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม, Syn. Mohammed
patriarch[N] ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
foundress(เฟา'เดรส) n. ผู้ก่อตั้งที่เป็นหญิง
froebel(โฟร'เบล) n. นักปฏิรูปการศึกษาชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งระบบโรงเรียนอนุบาล., See also: Froebelian adj.
marx(มาร์คซฺ) n. Karl (Heinrich) (ค.ศ.1819-1883) นักสังคมนิยมผู้ก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์
patriarch(เพ'ทริอาร์ค) n. หัวหน้าวงศ์ตระกูล,ผู้ก่อตั้ง, See also: patriarchal adj. patriarchate n.

English-Thai: Nontri Dictionary
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top