ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดเส้น

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดเส้น-, *ผิดเส้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิดเส้นว. ไม่ถูกกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like you've mixed up both.เหตุผลที่ทำให้คนเดินผิดเส้นทางมากที่สุด Slumdog Millionaire (2008)
Oopse, I didn't see youคุณมาผิดเส้นทาง Fast & Furious (2009)
And I got covered in hives. And you didn't come near me for, like, a week.และครั้งนึง ผมเลือกเถาวัลย์ผิดเส้น และฉันก็ถูกปกคลุมด้วยรังผึ้ง และคุณก็ไม่ได้มาใกล้ฉัน ประมาณอาทิตย์นึง Magus (2012)
- You got that line wrong, Nickerson.คุณมีที่ผิดเส้น นิเกอสัน In the Heart of the Sea (2015)
I took the wrong road.ผมเลือกถนนผิดเส้นครับ Guernica (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดเส้น[adj.] (phit sen) EN: dissident ; discordant   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top