ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดปรกติ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดปรกติ-, *ผิดปรกติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผิดปรกติ[V] be unusual, See also: be abnormal, be irregular, be uncommon, Syn. ไม่ปกติ, Example: สมองเขาผิดปรกติไปหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ผิดปรกติ[ADJ] unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mal-ผิดปรกติ, ไม่ดี, ไม่เหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง The Great Dictator (1940)
I should dissect the diseased brains of gorillas to find out what went wrong.ฉันจะผ่าสมองวิปริตของกอริลล่า ดูว่าผิดปรกติตรงไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Is something wrong?มีอะไรผิดปรกติSuspiria (1977)
- Something's wrong. - Where's Jake?มีบางอย่างผิดปรกติ แจยคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? ' Night of the Living Dead (1990)
Hey, keep your eyes open there.นี่ เห็นอะไรผิดปรกติก็บอกด้วยนะ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This does not look good. Something's gotta be wrong.นี่ดูไม่ดีเลยครับ มีบางอย่างผิดปรกติ Cool Runnings (1993)
- That means something's wrong with it.- แสดงว่ามีสิ่งผิดปรกติIce Age (2002)
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม Latter Days (2003)
The way he went down, that's not normal.ท่าทางที่เขาล้มลง มันผิดปรกติน่ะ Pilot (2004)
Blood panels show no irradiation.เลือดก็ไม่ผิดปรกติFantastic Four (2005)
We'll be going directly to our lab to diagnose our symptoms.เราจะตรงไปที่ห้องทดลอง เพื่อวิเคราะห์ความผิดปรกติของเรา. Fantastic Four (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดปรกติ[adj.] (phitprokkati) EN: unusual   
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwonted(อันวอน'ทิด) adj. ผิดปรกติ,ผิดธรรมดา, Syn. abnormal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top