ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดนัก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดนัก-, *ผิดนัก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิดนักถ้าพลาดไป เช่น ผิดนักก็แค่ตาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay,yes,so i'm possessing this maid for a hot minute. Sue me.โอเค ฉันขอสิงร่างแม่บ้านนี่สักแป๊บ ผิดนักรึไง I Know What You Did Last Summer (2008)
Was it such a horrible crime to dream of marrying you when I didn't have money?แค่ฝันว่าจะได้แต่งงานกับคุณ ถึงแม้ฉันจะไม่มีเงิน มันผิดนักรึไง? Episode #1.1 (2010)
What, like it's so wrong to expect people to give it a real shot?มันผิดนักเหรอที่อยาก ให้คนจริงจังกัน Fae-nted Love (2012)
- I'm not sure you're so off the mark. - Yeah, that means a lot coming from you.- มันก็ไม่ผิดนักหรอก Many Heads, One Tale (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดนัก[X] (phit nak) EN: if things go wrong ; if not ; if it does not   FR: sans quoi

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top