ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดท่า

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดท่า-, *ผิดท่า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิดท่าก. ผิดจังหวะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything is my father's fault.ทุกอย่างเป็น ความผิดท่านพ่อ Vampire Hunter D (1985)
Don't blame God, Davy. It wasn't His fault.อย่าโทษพระองค์สิ ไม่ใช่ความผิดท่านเลย Frailty (2001)
No, no you're in the wrong position.ไม่ ไม่ใช่ เธอทำผิดท่าแล้ว Spin Kick (2004)
- Dad! You pulled it again!- พ่อคะ พ่อผิดท่าอีกแล้วเหรอ! Unstoppable Marriage (2007)
But one subtle move... and I'll drop you.ถ้าแกขยับผิดท่านิดเดียว ฉันเอาแกร่วงแน่ Mr. Brooks (2007)
The ship's docked at the wrong harbor?เรือไปจอดผิดท่าเรอะ? Summer Wars (2009)
Um, you were in a negative position.อืม คุณอยู่ผิดท่า To Keep Us Safe (2010)
- It threw off my reverse tumble.- เลยผิดท่าไปหน่อย How to Train Your Dragon (2010)
They betrayed you. That wasn't your fault.พวกเค้าทรยศท่าน ไม่ใช่ความผิดท่าน The Sword in the Stone: Part Two (2011)
It is not your fault.มันไม่ใช่ความผิดท่าน ท่านไม่สามารถ A Herald of the New Age (2011)
That was your fault. That was your fault!มันเป็นความผิดท่าน มันเป็นความผิดท่าน Arthur's Bane: Part One (2012)
Could be some kind of Jackass stunt gone wrong.อาจจะเป็นสตั๊นหัวดื้อที่ลงผิดท่าได้มั้ย The Friend in Need (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top