ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิ

   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิ-, *ผิ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย
เอาผิ (vt ) implicate

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิวๆ[N] surface, Example: น้ำมันที่ลอยมาจะอยู่ตรงผิวๆ ของลูกคลื่นซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: ระดับบนสุดที่ปกคลุมอยู่ ไม่ลงลึกถึงส่วนใน
ผิวดำ[N] dark skin, See also: black skin, Example: ถ้าเม็ดสีเมลานินมีมาก สีผิวก็จะเป็นผิวดำ, Thai definition: ผิวกายสีดำ
ผิดทาง[V] lose one's way, See also: get lost, Syn. หลงทาง, Example: ฉันขับรถมาทางนี้ทีไร จะต้องผิดทางทุกทีขนาดมาตั้ง 3-4 ครั้งแล้ว, Thai definition: ไม่ถูกทางหรือหลงทาง
ผิดทาง[ADV] wrong route, See also: not the right route/road/way, Ant. ถูกทาง, Example: รถวิ่งไปทางน้ำตกเหวนรกผิดทาง, Thai definition: ไม่ถูกทางหรือไม่ใช่อย่างที่หมายไว้
ผิดรูป[V] be out of shape, Syn. ผิดรูปผิดรอย, ผิดแบบ, Example: ส่วนล่างของรูปปั้นดูผิดรูปไปหน่อย เพราะถูกไฟไหม้หายไป, Thai definition: ไม่ได้ขนาดหรือสัดส่วนตามที่ต้องการ
ผิวขาว[ADJ] white, See also: fair (complexion), Example: เขาเป็นนายทหารผิวขาว ร่างกายสะโอดสะอง, Thai definition: ที่มีผิวกายสีขาว
ผิวขาว[N] white races, See also: white man/woman, Example: พวกผิวขาวมีจำนวนมากเป็นสามเท่าของพวกนิโกร, Thai definition: ผิวกายสีขาว
ผิวถนน[N] road surface
ผิวนอก[N] surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ
ผิดส่วน[V] be not proportional, Example: ส่วนลำตัวกับช่วงขามันผิดส่วนอยู่ เลยดูตลกๆ บอกไม่ถูก, Thai definition: ไม่เหมือนส่วนที่จริง, ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิสัน. ถ้า, หาก, แม้น.
ผิก. ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยวิธีอังไฟ เรียกว่า ผิงไฟ, ทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยแดด เรียกว่า ผิงแดด
ผิทำให้สุกด้วยไฟล่างไฟบน เช่น ผิงขนมกลีบลำดวน.
ผิน. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ทำด้วยแป้ง ไข่ นํ้าตาลทราย มีรูปแบน ๆ คล้ายไข่แมงมุม อบให้สุกด้วยไฟล่างไฟบน เรียกว่า ขนมผิง.
ผิว. ไม่ตรงกับความจริงหรือที่กำหนดนิยมไว้, ไม่ถูก, ต่างไป, แปลกไป, เช่น ผิดกฎหมาย ของสิ่งนี้ผิดกับสิ่งนั้น.
ผิดก(ผิ-ดก) ว. มั่งคั่ง, ผึ่งผาย.
ผิดกลิ่นว. แปลกไปจากกลิ่นที่คุ้นเคยและทำให้เกิดปฏิกิริยา.
ผิดขาว. ผิดไปจากพวก, ไม่ถูกขากัน.
ผิดคนว. ไม่ใช่คนที่ตนมุ่งประสงค์, ไม่ใช่คนที่ต้องการ, เช่น ถามผิดคน.
ผิดคำพูดว. ไม่รักษาคำพูด, ผิดวาจา ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal per seผิดกฎหมายอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in defaultผิดนัด, ขาดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mal-ผิดปรกติ, ไม่ดี, ไม่เหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
error-proneผิดพลาดได้ง่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
syntax errorผิดวากยสัมพันธ์, ผิดไวยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defaultผิดนัด (ชำระหนี้) [เศรษฐศาสตร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
Dermatitis, Contactผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส [TU Subject Heading]
Skinผิวหนัง [TU Subject Heading]
Soil Surface ผิวดิน [สิ่งแวดล้อม]
Acanthosis Nigricansผิวหนังสีดำหนาคล้ายกำมะหยี่; อาการทางออโตอิมมูน; ผิวหนังสีดำหนาคล้ายกำมะหยี่ที่มือเท้าคอรักแร้; อะแคนโทซิส นิกริแคนส์, โรค; อะแคนโธซิส นิกริแคนส์ [การแพทย์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Anomaliesผิดปกติตามสภาพ, ผิดปกติ [การแพทย์]
Anterior Surfaceผิวด้านหน้า [การแพทย์]
Articular Surface, Radialผิวข้อที่กระดูกเรเดียส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, but, just leave me alone.มันไม่ผิดหรอก แต่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะ Emotions (2017)
Is that wrong?มันผิดด้วยเหรอ Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
Feelings and emotions are imprecise, so when we get caught up in them, that's when things go wrong.อารมณ์และความรู้สึกนั้นไม่แน่นอน ถ้าเราหลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น อะไร ๆ ก็จะผิดพลาดได้ Confrontation (2017)
You're so right.คุณพูดไม่ผิดเลย Ready (2017)
We all make mistakes sometimes.เราทุกคนผิดพลาดกันได้ทั้งนั้น Ready (2017)
Is there something wrong?มีอะไรผิดปกติเหรอ Ready (2017)
Is it wrong to be vague?มันผิดด้วยเหรอที่ไม่ชัดเจน Disbanded (2017)
It's not your fault, Shin.ไม่ใช่ความผิดของนายหรอก ชิน Disbanded (2017)
A new emotion? Those losers have it all wrong.อารมณ์แบบใหม่เหรอ พวกไร้ฝีมือนั่นเข้าใจผิดแล้ว Appeal (2017)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?ถ้าเข้าใจไม่ผิด หนังสือที่ได้รับรางวัล จะพิมพ์โดยชูกะกุคังใช่ไหม Appeal (2017)
That's against the rules, you know.นั่นมันผิดกฎนะ Affection (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest   FR: si ; supposé que
ผิ[v.] (phing) EN: warm oneself   FR: se réchauffer
ผิ[n.] (phit) EN: mistake ; error ; fault ; blunder   FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
ผิ[v.] (phit) FR: avoir tort ; être dans l'erreur
ผิ[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break   FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิ[v.] (phit) EN: miss   FR: rater ; manquer
ผิ[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิด ๆ ถูก ๆ[adv.] (phit-phit thūk-thūk) EN: à tort ; à tort et à travers ; de travers ; incorrectement   
ผิด ๆ พลาด ๆ[v. exp.] (phit-phit phlāt-phlāt) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle   
ผิด-[pref. (adj.)] (phit-) EN: un-   FR: a- ; in-

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิ
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
surface tension(n) แรงตึงผิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormal[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก, Syn. deviant, unnatural
abnormally[ADV] อย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
atypical[ADJ] ผิดพวก, See also: ผิดแบบ, ผิดปกติ, Syn. abnormal
awry[ADJ] ผิดพลาด, See also: ผิด, ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาด, Syn. wrong, amiss, astray
backdoor[ADJ] ผิดกฎหมาย (ใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น), See also: ซึ่งใช้วิถีทางลับ, Syn. underhand, secret
bark[VT] ทำให้หนังฟกช้ำ ถลอก, See also: ผิว (ของหัวเข่า, ข้อนิ้ว) ถลอก
black[ADJ] ผิวดำ
bloom[N] ผิวพรรณที่มีสุขภาพดี, Syn. glow
be amiss[PHRV] ผิดปกติ, See also: เสีย, Syn. come amss, go amiss
be up[PHRV] ผิดปกติ, See also: ไม่ปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิ
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
screed (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ
stretch marks[สเตรทช มาร์กส] (n ) ผิวลาย ,รอยแตกลายบนผิวหนัง
wrongผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
段差[だんさ, dansa] (n) ผิวต่างระดับ (วิศวะ), ระดับขั้นบรรทัด
異常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, See also: S. 変(な),
違反[いはん, ihan] (vt) ผิดกฎ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
違法[いほうの, ihouno] (n ) ผิดกฎหมาย
がっかり[gakkari] ผิดหวัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
大外れ[おおはずれ, oohazure] Thai: ผิดพลาดมาก English: utter failure
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: ผิดแผก English: to vary
狂う[くるう, kuruu] Thai: ผิดปกติไปจากเดิม English: to get out of order
地面[じめん, jimen] Thai: ผิวหน้าดิน
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

German-Thai: Longdo Dictionary
gestehen(vi) |gestand, gestanden| ยอมรับผิด, See also: zugeben
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
abgesehen vonยกเว้น, นอกเหนือจาก เช่น abgesehen von diesem Fehler นอกจากข้อผิดพลาดนี้
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิ
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
schuldbewusst(adj adv) (สีหน้า)ที่แสดงว่ารู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estrich (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
commettre une fauteทำผิดกติกา เช่น ในกีฬาฟุตบอล
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top