ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผัดผ่อน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผัดผ่อน-, *ผัดผ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัดผ่อน[V] put off, See also: postpone, delay, defer, Syn. ผัด, Example: หล่อนผัดผ่อนหนี้มาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้คงจะไม่สำเร็จ, Thai definition: ขอให้เลื่อนเวลาหรือผัดพอให้ทุเลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผัดผ่อนก. ผัดพอให้ทุเลาหรือหย่อนคลายลง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've put this off far too long.หลังจากผัดผ่อนมานานมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I had a job in a defense plant and I could've taken a deferment, but that ain't right.ฉันมีงานในโรงงานป้องกันได้ และฉันจะได้ดำเนินการผัดผ่อน, แต่ที่ไม่ถูกต้อง Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผัดผ่อน[v. exp.] (phat phǿn) EN: delay payment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave something open[IDM] ผัดผ่อน, See also: รอไปก่อน
remit[VT] เลื่อน, See also: ผัดผ่อน, Syn. defer, delay, postpone

English-Thai: Nontri Dictionary
defer(vt) ผัดผ่อน,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อนไป,ทำให้ล่าช้า
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top