Search result for

ผัก*

(276 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผัก, -ผัก-, *ผัก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผักกาดขาว (n ) Chinese Cabbage

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผัก[N] vegetable, Example: ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่ทำให้อ้วนด้วย, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ใช้เป็นอาหาร
ผักขม[N] Spinach, Example: วิตามินบีพบมากในผักขมและผักใบเขียวอื่นๆ, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
ผักชี[N] parsley, Syn. ผักชีฝรั่ง, Example: เนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวได้ด้วยผักชีและเครื่องเทศเช่นกระเทียม พริกไทย, Count unit: ต้น, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น ใช้เป็นผัก เรียกว่า ผักชี ดอกเล็กสีขาว ผลกลมมีกลิ่นฉุน เมื่อแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ
ผักสด[N] fresh vegetable, Example: ไก่ต้องกินแคลเซี่ยมและผักสด จึงจะเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ผักที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆ
ผักบุ้ง[N] morning glory, See also: Ipomoea aquatica, Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง, Example: น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
ผักสลัด[N] lettuce, Syn. ผักกาดหอม, Example: ให้ใครช่วยจัดผักสลัดแล้วเอาเข้าตู้เย็นก่อนแขกมาด้วย
ผักตบชวา[N] Water hyacinth, See also: Eichornia speciosa, Syn. ผักป่อง, ผักสามหาว, Example: ในคลองมีผักตบชวาเป็นแพ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้น้ำในวงศ์ Pontederiaceae มี 2 ชนิด คือชนิด Monochoria hastata Solms ขึ้นตามท้องนาที่แฉะและน้ำนิ่ง ดอกสีน้ำเงิน ยอดอ่อนและดอกกินได้, ราชาศัพท์เรียกว่า ผักสามหาว, และชนิด Eichhornia crassipes Solms ขึ้นตามลำน้ำทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อน เรียกว่า ผักตบชวา
ผักกระเฉด[N] water minosa, See also: Neptunia oleracea Lour., Syn. ผักรู้นอน, กระเฉด, Example: ตัวอย่างอาหารประเภทยำคือ ยำผัก เช่น ยำผักกระเฉด ยำถั่วพู ยำเกสรชมพู่, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้น้ำชนิด Neptunia oleracea Lour. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นลอยอยู่ในน้ำ ลำต้นอ่อนอุ้มน้ำ มีปลอกเป็นปุยขาวๆ เป็นทุ่น เรียกว่า นม ใบย่อยเล็ก เมื่อถูกสัมผัสก็หุบราบไป ดอกเหลืองเล็กออกชิดกันเป็นก้อนกลม ลำต้นและใบใช้เป็นอาหารได้
ผักทอดยอด[N] an aquatic morning glory, See also: Ipomoea aquatica Forssk., Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง, Example: ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้, Notes: (ราชา)
ผักชีฝรั่ง[N] Parsley, Example: ทุกวันนี้นอกเหนือจากการนำผักชีฝรั่งไปบริโภคสดแล้วยังนำไปแปรรูปเป็นผงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรอีกด้วย, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้ล้มลุกจากต่างประเทศ ใบมีกลิ่นหอมฉุน ลักษณะต้นเล็ก ก้านยาว
ผักชีโรยหน้า[N] window dressing, See also: gilding, Example: บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น, Thai definition: การทําความดีเพียงผิวเผิน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผักน. พืชที่ใช้เป็นอาหาร
ผักใช้เป็นคำนำหน้าชื่อพืชบางจำพวก เช่น ผักกาด ผักกูด ผักปลาบ ผักหนอก.
ผักขวง, ผักขี้ขวงดู ขวง ๑.
ผักคราด, ผักคราดหัวแหวนดู คราด ๒.
ผักชีดู ชี ๒.
ผักชีโรยหน้าน. การทำความดีเพียงผิวเผิน.
ผักซ่าน. ผักบุ้งซอยต้มสุก โรยด้วยน้ำมันงากับถั่วงา.
ผักตบชวาดู ตบ ๑.
ผักตบไทยดู ตบ ๑.
ผักต้มขนมยำว. ผสมผเสปนเปกันยุ่ง.
ผักทอดยอดน. คำสุภาพของผักบุ้ง.
ผักบุ้งดู บุ้ง ๒.
ผักบุ้งขันดู บุ้งขัน ที่ บุ้ง ๒.
ผักบุ้งจีนดู บุ้ง ๒.
ผักบุ้งทะเลดู บุ้งทะเล ที่ บุ้ง ๒.
ผักบุ้งฝรั่งดู บุ้งฝรั่ง ที่ บุ้ง ๒.
ผักบุ้งร้วมดู บุ้งร้วม.
ผักบุ้งรั้วดู บุ้งฝรั่ง ที่ บุ้ง ๒.
ผักปลังดู ปลัง.
ผักปลาบนาดู ปลาบ ๒.
ผักปอดดู ปอด ๒.
ผักปุ่มปลาดู ปอด ๒.
ผักรู้นอนน. คำสุภาพของผักกระเฉด.
ผักสาบดู อีนูน.
ผักสามหาวน. คำสุภาพของผักตบชวา.
ผักหนอก(-หฺนอก) น. ต้นบัวบก. [ดู บัวบก (๑)].
ผักหนอง(-หฺนอง) น. ผักกระเฉด. (ดู กระเฉด).
ผักหนามน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Lasia spinosa (L.) Thwaites ในวงศ์ Araceae ก้านใบ ก้านช่อดอก และต้นมีหนาม ใบอ่อนมีพิษ แต่ดองหรือต้มแล้วกินได้ เหง้าใช้ทำยาได้.
ผักหวานน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Sauropus androgynus (L.) Merr. ในวงศ์ Euphorbiaceae ยอดกินได้, ผักหวานบ้าน ก็เรียก.
ผักหวานชื่อไม้ต้นชนิด Melientha suavisPierre ในวงศ์ Opiliaceae ยอดและดอกอ่อนกินได้, ผักหวานป่า ก็เรียก.
ผักหวานบ้านดู ผักหวาน (๑).
ผักหวานป่าดู ผักหวาน (๒).
ผักอีแปะดู ตับเต่า (๑).
ผักเบี้ย, ผักเบี้ยใหญ่ดู เบี้ย ๒.
ผักเป็ดไทยดู เป็ด ๒.
ผักเผ็ดน. ผักคราด. (ดู คราด ๒).
ผักเสี้ยนน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Cleome วงศ์ Capparaceae เช่น ผักเสี้ยนป่า ( C. chelidonii L.f.) ดอกสีม่วง, ผักเสี้ยนขาวหรือผักส้มเสี้ยน ( C. gynandraL.) ดอกสีขาว ยอดดองแล้วกินได้, และผักเสี้ยนผี ( C. viscosa L.) ดอกสีเหลือง ใช้ทำยาได้.
ผักแพวดู แพว (๑).
ผักแว่นน. ต้นบัวบก. [ดู บัวบก (๑)].
ผักแว่นดู แว่น ๒ (๑).
ผักโขมดู ขม ๒ (๑).
ผักโฉมดู กระโฉม.
ผักโหมดู ขม ๒ (๑).
ผักไกดู เทา ๒.
ผักไผ่น. ผักแพว. [ดู แพว (๑)].
ผักไห่ดู มะระ.
ผักไหมดู กระพังโหม.
หริตผัก, หญ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canned vgetableผักกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frozen vegetableผักแช่แข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amaranthsผักขม [TU Subject Heading]
Canned vegetablesผักกระป๋อง [TU Subject Heading]
Chinese cabbageผักกาดขาว [TU Subject Heading]
Collardsผักคะน้า [TU Subject Heading]
Ipomoea aquaticaผักบุ้ง [TU Subject Heading]
Lettuceผักกาดหอม [TU Subject Heading]
Mlientha suavisผักหวาน (เมเลียนทา ซัววิส) [TU Subject Heading]
Mustardผักมัสเทิด [TU Subject Heading]
Phyllanthus geoffrayiผักหวานบ้าน (ฟีลแลนทัส จีออฟฟรายี) [TU Subject Heading]
Sauropus androgynusผักหวานบ้าน (ซอโรปัส แอนโดรจีนัส) [TU Subject Heading]
Senna sopheraผักหวานบ้าน (เซนนา โซฟีรา) [TU Subject Heading]
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผัก [TU Subject Heading]
Vegetablesผัก [TU Subject Heading]
Vegetables in human nutritionผักในโภชนาการมนุษย์ [TU Subject Heading]
Vegetables, Thaiผักพื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]
Water hyacinthผักตบชวา [TU Subject Heading]
Bracken Fernผักกูด [การแพทย์]
Brassicaผักกาด [การแพทย์]
Careless Weedผักโขม [การแพทย์]
Echorniaผักตบชวา [การแพทย์]
Eichhornia Crassipes Solmsผักตบชวา [การแพทย์]
English Plantainผักกาดนา [การแพทย์]
Ipomoea Aquatica Forskผักบุ้ง [การแพทย์]
Java-Weedผักตบชวา [การแพทย์]
Kaleผักเคล [การแพทย์]
Lasia Spinosaผักหนาม [การแพทย์]
Melientha Suavisผักหวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The spinach.ผักขม The Ramen Girl (2008)
Vegetables.ผักพวกนี้ ... .. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Fresh vegetables, raspberries, pita with cholesterol-less sprouts...ผักสด ราสเบอรี่ ขนมปังที่มีไส้ไขมันต่ำ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Okay. And the lettuce.ผักกาดก็ไม่เอา Preggers (2009)
Look at what I'm eating-- peeled celery. And for breakfast, I had Splenda.ผักชีฝรั่ง เมื่อเช้าก็กินน้ำตาลเทียม Home (2010)
Lettuce? - Yep.ผักกาดบด ไม่ใช่สับ ใช่ The Einstein Approximation (2010)
This salad is so expensiveผักสลัดนี่แพงมากเลย Love in Disguise (2010)
Is that my favorite Chutney?ผักดองของโปรดผมใช่มั้ย? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Yeah, but he was always up in his bunk looking at pictures of her on his tag.ผักปราบ ผมคิดว่าคุณรู้จักมัน Bylaw (2011)
Vegetables are good for you.ผักเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ. The Iceman (2012)
Roasted veggies and pickles.ผักย่างกับแตงกวาดอง That Girl Is Poison (2012)
Lettuce, tomato, mayo?ผักกาด มะเขือเทศ มายองเนสมั้ย? Clear and Wesen Danger (2015)
The lettuce is brown and the tomatoes are bruised.ผักกาดหอมเป็นสีน้ำตาล และมะเขือเทศกำลังเน่า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
How are the vegetables?ผักเป็นไงบ้างคะ? Wild Reeds (1994)
And those three bags of potatoes that we lifted last week.ผักกาดอีกนิดหน่อย แล้วก็มันฝรั่งอีก 3 ถุง ที่เราขโมยมาเมืออาทิตย์ที่แล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, and that simple green salad... mache and baby arugula with duck confit and candied walnuts!ผักมาเช่ย์กับผักเบบี้ อรูกูล่าตามด้วย เป็ดซอสแดงแล้วก็ลูกวอลนัสฉาบน้ำตาล Smiles of a Summer Night (2007)
Chinese cabbageผักกาดขาวจากจีน Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Cabbageผักกาดขาว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
You asked me why I bought cabbage. That's the answerผักกาดจีนไว้ทำสุกี้หม้อใหญ่นะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I gave up on pot dishes.ผักกาดธรรมดาละ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
What prisoners?ผักสวนครัวพวกนี้เป็นรายได้ของบ้านเรานะ เราแบ่งให้สัตว์ตัวไหนไปกินไม่ได้ทั้งนั้น Bridge to Terabithia (2007)
So that their potty is as green.ผักสีเขียวช่วยให้ขี้คล่องนะ Heyy Babyy (2007)
- Morning glory.ผักบุ้งจีน Chuck Versus the First Date (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผัก[n.] (phak) EN: vegetable   FR: légume [m]
ผักกระเฉด[n.] (phak krachēt) EN: water mimosa ; neptunia   FR: mimosa d'eau [m]
ผักกวางตุ้ง[n. exp.] (phak Kwāngtung) EN: Chinese mustard green   FR: chou vert chinois [m]
ผักกะหล่ำ[n. exp.] (phak kalam) FR: chou [m]
ผักกาด[n.] (phakkāt) EN: lettuce   FR: laitue [f]
ผักกาดขาว[n. exp.] (phakkāt khāo) EN: Chinese cabbage   FR: chou chinois [m]
ผักกาดจีน [n. exp.] (phakkāt Jīn) EN: Chinese White Cabbage   
ผักกาดหอม[n. exp.] (phakkāt høm) EN: lettuce   FR: laitue [f]
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด [n. exp.] (phakkāt høm battoēhet) EN: Butterhead lettuce   
ผักกาดหัว[n. exp.] (phakkāt hūa) EN: white radish ; Chinese radish ; turnip   FR: navet [m]
ผักกาดหางหงส์ [n. exp.] (phakkāt hānghong) EN: Chinese Cabbage-Michilli   
ผักกาดฮ่องเต้ [n. exp.] (phakkāt hǿngtē) EN: Chinese Cabbage ; Pai Tsai   
ผักกาดเขียว[n. exp.] (phakkāt khīo) EN: Chinese mustard   FR: moutarde chinoise [f]
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง [n. exp.] (phakkāt khīo Kwāngtung) EN: Flowering Cabbage   
ผักกาดเขียวปลี [n. exp.] (phakkāt khīo plī) EN: Chinese Mustard Green   
ผักกาดแก้ว [n. exp.] (phakkāt kaēo) EN: Iceberg Lettuce   
ผักกาดใบ [n. exp.] (phakkāt bai) EN: loose-leaf lettuce   
ผักกูดน้ำ [n. exp.] (phak kūt nām) EN: Edible Fern   
ผักขม[n.] (phak khom) EN: spinach   FR: épinard [m]
ผักขะแยง [n. exp.] (phak kha yaēng) EN: Limnophila aromatica ; Limnophila chinensis var. aromatica   
ผักขี้ขวง [n.] (phakkhīkhūang) EN: Glinus oppositifolius   
ผักขี้หูด [n. exp.] (phak khī hut) EN: Rat-tailed Radish   
ผักคราด [n. exp.] (phak khrāt) EN: Para Cress   
ผักคะน้า[n. exp.] (phak khanā) EN: kale ; Chinese kale   FR: chou frisé [m]
ผักคะน้าหมูกรอบ[n. exp.] (phak khanā mū krøp) EN: fried kale with crispy   
ผักคึ่นช่าย[n. exp.] (phak kheūn chāi) EN: celery   FR: céleri [m]
ผักชี[n.] (phakchī) EN: coriander ; cilantro (Am.)   FR: coriandre [m] ; persil chinois [m]
ผักชีดอง[n. exp.] (phakchī døng) EN: dill pickle   
ผักชีฝรั่ง[n. exp.] (phakchī farang) EN: parsley ; Stink Weed   FR: persil [m] ; cerfeuil [m]
ผักชีล้อม[n. exp.] (phakchī løm) EN: Water Dropwort ; fennel   
ผักชีลาว[n. exp.] (phakchī Lāo) EN: Dill ; Anethum graveolens   
ผักดอง[n. exp.] (phak døng) EN: pickled vegetable ; pickles   
ผักตบชวา [n.] (phak top Chawā) EN: water hyacinth   FR: jacinthe d'eau [f]
ผักตบไทย[n. exp.] (phak top Thai ) EN: Arrow-feaf Monochoria   
ผักตำลึง[n.] (phak tamleung) EN: gord gourd   
ผักติ้ว [n. exp.] (phak tio) EN: Cratoxylum formosum ; pink mempat ; mempat   
ผักทำมัง [n.] (phak thamnang) EN: Litsea   
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]
ผักบุ้งจีน[n. exp.] (phakbung Jīn) EN: Chinese Water Convolvulus ; Water Convolvulus ; Swamp Morning Glory ; Water Morning Glory   
ผักบุ้งทะเล[n. exp.] (phakbung thalē) EN: Ipomoea pes-caprae   
ผักบุ้งฝรั่ง[n. exp.] (phakbung farang) EN: Morning Glory   
ผักบุ้งรั้ว[n. exp.] (phakbung rūa) EN: Railway Creeper   
ผักบุ้งไทย[n. exp.] (phakbung Thai ) EN: Thai Water Convolvulus ; Swamp cabbge   
ผักปรุงแต่ง[n. exp.] (phak prungtaeng) EN: prepared vegetables   FR: légumes préparés [mpl]
ผักปลัง [n.] (phakplang) EN: Ceylon Spinach   
ผักป่า[n. exp.] (phak pā) EN: wild vegetables ; forest vegetable   
ผักพาย [n. exp.] (phak phāi) EN: Yellow Burt Head   
ผักร่วม[n. exp.] (phak ruam) EN: mixed vegetables   FR: assortiment de légumes [m]
ผักสด [n. exp.] (phak sot) EN: fresh vegetables   FR: légume frais [m]
ผักสลัด [n. exp.] (phak salat) EN: lettuce   

English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
morning glory(n) ผักบุ้ง
culantro(n ) ผักชีฝรั่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabbage[N] ผักจำพวกกะหล่ำปลี
Calabrese[N] ผักบรอคโคลีชนิดหนึ่ง, See also: ผักชนิดหนึ่งที่มีก้านหนาสีเขียวและมีดอกสีเขียวเข้มหรือสีม่วงเข้ม
celery[N] ผักคึ่นช่าย
fines herbes[N] ผักสมุนไพรสับละเอียดสำหรับปรุงรสชาติอาหาร
green vegetable[N] ผักใบเขียว
Mimosa[N] ต้นไมยราบ, See also: ผักกระเฉด
parsley[N] ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร, See also: พลาสลี่, Syn. majoram
piccalilli[N] ผักดอกรสเปรี้ยวเผ็ด
radicchio[N] ผักสลัดชนิดหนึ่งมีใบสีม่วงแดง
romaine[N] ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง
rabbit food[SL] ผักสลัด, See also: ผักกาดหอม
salad greens[N] ผักสลัด, Syn. salad
spinach[N] ผักขม
veg[N] ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables), See also: อาหารจำพวกผัก, พืชผัก
vegetable[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. veggie, plant
veggie[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. plant, vegetable
water hyacinth[N] ผักตบชวา ชื่อละตินคือ Eichhornia crassipes

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anise(แอน' อิส) n. พืชจำพวก ผักชีหรือยี่หร่าโดยให้เมล็ดที่เรียกว่า aniseed, เมล็ดผักชีหรือ
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
boll(โบล) n. ผักเมล็ดพืชที่กลม เช่น สมอฝ้ายหรือสมอป่าน
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
carrot(แค'เริท) n. หัวผักกาดแดง
celery(เซล'เลอรี) n. ผักชี,ผักขึ้นฉ่าย -Conf. salary
chervil(เชอ'วิล) n. พืชตระกูลผักชีใบเรียวเล็ก
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chowder(เชา'เดอะ) n. ชุปข้นใส่หอย ปลาและผักชนิดต่าง ๆ
consomme(คอนซะเม') n. ซุปเนื้อน้ำใสที่ประกอบด้วยเนื้อ/กระดูก (บางทีก็มีผัก) ,น้ำซุป
coriander(โครีแอน'เดอะ) n. ผักชี
cos(คอส,โคส) n. ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง,cosine
coster(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
esculent(เอส'คิวเลินทฺ) adj. เหมาะใช้เป็นอาหาร,กินได้ n. สิ่งที่กินได้ (โดยเฉพาะผัก)
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
goulash(กู'ลาช) n. ผักตุ๋นเนื้อวัน., Syn. Hungarian goulash
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
greenery(กรีน'เนอรี) n. พืชผักที่มีสีเขียว, Syn. verdure
greengrocer(กรีน'โกรเซอะ) n. พ่อค้าขายผักและผลไม้สด
greengrocery(กรีน'โกรเซอรี) n. ร้านขายผักและผลไม้สด,ผลไม้และผักสดที่เก็บไว้ขายในร้าน
hash(แฮช) n. เนื้อสับหรือเนื้อหั่นที่บางครั้งใส่ผัก,ความยุ่งเหยิง,กัญชา vt. สับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ทำให้ยุ่ง
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot
jardineren. กระถางต้นไม้,ผักหั้นและต้มสุก
juicer(จู'เซอะ) n. เครื่องคั้นผลไม้หรือผัก
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
lettuce(เลท'ทิวสฺ) n. ผักกะหล่ำ,ผักกาดหอม,เงินสด,ธนบัตร
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
minestrone(มินนิสโทร'นี่) n. ซุปผักและไก่ (หรือเนื้อ) ผสมชิ้นpasta (ดู) เล็ก ๆ
olericulture(ออล'เลอริคัล'เซอะ) n. การปลูกผัก., See also: olericultural adj. olericulturist n.
parsley(พาร์'สลี) n. ผักชีฝรั่ง
parsnip(พาร์'สนิพ) n. พืชผักชนิดหนึ่ง
peas(e) cod (พีซ'คอด) n. ผักถั่ว
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
pottage(พอท'ทิจฺ) n. น้ำแกงข้นใส่ผัก (และเนื้อหรือไม่มีเนื้อ)
purslane(เพิร์ส'เลน) n. ผักเบี้ยใหญ่
radish(แรด'ดิช) n. หัวผักกาด (ขาวหรือแดง) ,หัวไช่เท้า,พืชของหัวดังกล่าว
rareripe(แร'ไรพฺ) adj. สุกเร็ว. n. ผลไม้ที่สุกเร็ว,ผักที่โตเร็ว
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
spinage(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว
tempura(เทม'พูรา) n. อาหารทะเลหรือผักที่ใช้จุ่มลงในน้ำเดือด (อาหารของญี่ปุ่น)
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
trucking(ทรัค'คิง) n. ธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก,การปลูกพืชผักไว้ขายในตลาด,การแลกเปลี่ยนสินค้า
turnip(เทอ'นิพ) n. หัวผักกาด,พืชดังกล่าว
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beet(n) หัวผักกาด
broccoli(n) ผักบรอคโคลี
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
carrot(n) หัวแครอท,หัวผักกาดแดง
celery(n) ผักชี,ผักขึ้นฉ่าย
greengrocer(n) คนขายผักและผลไม้
hyacinth(n) ดอกผักตบชวา
kale(n) ผักกะหล่ำชนิดหนึ่ง
lettuce(n) ผักกาดหอม
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด
okra(n) ผักกระเจี๊ยบ
parsley(n) ผักชีฝรั่ง
parsnip(n) หัวผักกาด
pickle(n) ของดอง,ผักดอง,น้ำสำหรับดอง
radish(n) หัวผักกาด,ผักกาดหนู,หัวไชเท้า
rhubarb(n) ผักชนิดหนึ่ง
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
spinach(n) ผักขม
tare(n) ผักเสี้ยน,น้ำหนักภาชนะ
trumpery(n) ของเล็กน้อย,ของเก๊,ผักชีโรยหน้า
turnip(n) หัวผักกาด
vegetable(n) ผัก
vegetation(n) ผักหญ้า,พืชพันธุ์,พันธุ์ไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
choi sum (n ) ผักกวางตุ้ง
See also: S. choy sum,
cilantro (n) ผักชี
See also: S. Chinese parsley,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
白菜[はくさい, hakusai] (n) ผักกาดขาว
野菜[やさい, yasai] (n) ผัก
香の物[こうのもの, ] (n ) ผักดอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せり, seri] (n) ผักชีญี่ปุ่น
空芯菜[くうしんさい, kuushinsai] (n ) ผักบุ้ง
野菜[やさい, yasai, yasai , yasai] (n ) ผัก
ほうれん草[ほうれんそう, hourensou] (n ) ผักขม

German-Thai: Longdo Dictionary
Gemüse(n) |das| ผัก
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
reif(adj) สุก(ผัก, ผลไม้) เช่น Die Melone ist reif genug zum Essen? เมลอนลูกนี้แก่พอที่ทานได้หรือยัง, See also: A. unreif,
Spinat(n) |der, pl. Spinate| ผักโขม

French-Thai: Longdo Dictionary
frais(adj) |f. fraîche| สด เช่น légumes fraise ผักสด
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top