ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผสมผสานกับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผสมผสานกับ-, *ผสมผสานกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's state-of-the-art, high-tech, fucking polymer frame reinforced with fibre glass.เป็นงานชิ้นเอก, ไฮเทค, ตัวปืนเป็นโพลีเมอร์ ผสมผสานกับไฟเบอร์กลาส Harry Brown (2009)
It's just awesome to finally have an application... a practical application for string theory.มันน่าทึ่งตรงที่มีโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงเมื่อผสมผสานกับทฤษฎีแล้ว Dark Side of the Moon (2010)
Combined with the chance that this is his first time dumping bodies.ด้วยการผสมผสานกับโอกาสที่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของเขาที่ทิ้งศพ Supply and Demand (2011)
Prevailing blue mixed with yellow of the sand.สีน้ำเงินที่ครองอยู่เป็นส่วนใหญ่ผสมผสานกับสีเหลืองของทราย Upstream Color (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integrate with[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: ผสมผสานกับ
interlard with[PHRV] ผสมผสานกับ, See also: ปนกับ, Syn. lard with

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top