ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ-, *ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national productผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.P. (gross national product)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national product, gross (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product per capitaผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นต่อหัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ[n. exp.] (phalittaphan prachāchāt) EN: national product ; Gross National Product (GNP)   
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวม[n. exp.] (phalittaphan prachāchāt mūan rūam) EN: Gross National Product (GNP)   
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ[n. exp.] (phalittaphan prachāchāt sutthi) EN: Net National Product (NNP)   FR: produit national net [m]
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น[n. exp.] (phalittaphan prachāchāt beūangton) EN: Gross National Product (GNP)   FR: produit national brut [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top