ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลอ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลอ-, *ผลอ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลอ(ผฺลอ) ว. โบ๋, โหว, เช่น ปากผลอ
ผลอประจบประแจง เช่น พูดผลอ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ballistic Effectผลอันเนื่องจากวัตถุที่มีความเร็วและเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Blasting Effectผลอันเนื่องมาจากแรงระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In two years I guess you can just about get over anything.ผลอแป๊บเดียวก็สองปีแล้วนะ Phantasm (1979)
- She'll be all right. Have a date.ไปหาผลอินทผลัมกันดีกว่า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- lt's a date.- มันเป็นผลอินทผลัม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Bad dates.ผลอินทผลัมไม่ดี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Your journal has made great impact.บทความของคุณมีผลอย่างมาก Gandhi (1982)
That peckerhead doubled back on me. I saw his motorcycle out front.ไอ้วายร้ายสองหน้านั่นมันตลบหลังผมทีเผลอ มอเตอร์ไซค์ของมันจอดอยู่หน้าห้าง... Mannequin (1987)
(SCATTING) That is a noble cause.นี่แหละเหตูผลอันมีศีลธรรม The Princess Bride (1987)
Then there's nothing wrong with using yours, right?แล้วนั่นไม่มีผลอะไร กับนายหรือไง? Akira (1988)
You know what we can do?เหตุผลอะไรคะ Big (1988)
Thirty days and a wake-up. We damn near invisible.โธ่เอ๊ยเผลอแผล็บๆ ก็ 30 วันแล้ว Casualties of War (1989)
Put me on that Freedom Bird and I figure I'm short and maybe the fucker's gonna crash.ให้ฉันได้อยู่บนเครื่องก่อนจะเชื่อ เผลอๆ เครื่องบินตกก่อนถึงบ้านอีก Casualties of War (1989)
Dad sent me this diary for a reason.พ่อ... ต้องส่งไดอารี่ให้ผม เพื่อเหตุผลอะไรสักอย่าง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลออกมา[n. exp.] (phon øk mā) EN: result   

English-Thai: Longdo Dictionary
defunct(adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
date[N] ผลอินทผลัม, Syn. date palm
drop off[VI] หลับ, See also: ผลอยหลับ, Syn. count sheep, nod off, take a nap
grape[N] องุ่น, See also: ผลองุ่น, Syn. wine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalate(อะมิก' ดะเลท) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายผลอัลมันต์ (almond)
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
exclusive orหรือใช้ตัวย่อว่า XOR (อ่านว่า ซอร์) เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เมื่อจะสั่งให้แสดงภาพออกมาเป็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะตัวหนึ่ง ซึ่งใช้เลขฐานสอง สองตัวมาทำให้เกิดเป็นค่าใหม่ ถ้าในการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้ผลออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าค่าออกมาไม่เท่ากัน ผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องตรรกะนี้ก็ได้
grape(เกรพ) n. ผลองุ่น,ต้นองุ่น,สีม่วงอมแดง,เหล้าองุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
avocado(n) ผลอะโวคาโด
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
grape(n) ผลองุ่น
inflammation(n) โรคผื่นคัน,แผลอักเสบ,การติดไฟ
nap(n) การม่อยหลับ,การเผลอหลับ
nap(vi) ม่อยหลับ,เผลอหลับ,นอนหลับ
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล
raisin(n) ลูกเกด,ผลองุ่นแห้ง
sophism(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
gut ausgehen(phrase) ให้ผลออกมาดี
auswerten(vt) |wertete aus, hat ausgewertet| วิเคราะห์ออกมา, ประเมินผลออกมา เช่น Seine Gruppe wertete unter anderem aus, wie viele Patente die Unternehmensgründer zusammen mit Kollegen anmeldeten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top