ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลสรุป

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลสรุป-, *ผลสรุป*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลสรุป(n) conclusion, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Example: จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีผลสรุปออกมาแล้วว่าเขามีความผิดเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ป่าสาละวิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม Don Juan DeMarco (1994)
Currently, L, the mysterious detective ICPO invited to investigate has concluded that Kira lives in Kanto, Japan, but has not achieved any further result.ปัจจุบัน, เเอล , นักสืบ ICPO ที่น่าสงสัยได้ถูกเชิญมาร่วมงานในทีมสืบสวน มีผลสรุปว่า คิระได้อาศัยอยู่ในเขตคันโต ของญี่ปุ่น แต่เราไม่สามารถขยายผลความคืบหน้าได้ Death Note: The Last Name (2006)
In closing, I can tell you we take this very seriously.ผลสรุป ผมบอกพวกคุณได้ว่า A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Resuming dictation.ผลสรุปคือ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี Not Cancer (2008)
Inconclusive.ไม่มีผลสรุปแน่ชัด The Itch (2008)
Endoscopy? - Inconclusive.การส่องกล้องตรวจ ได้ผลสรุปไม่แน่ชัด The Itch (2008)
It may even affect the outcome, certainly the sentencing. - So?อาจถึงกับส่งผลต่อผลสรุปได้ทีเดียว เรื่องตัดสินโทษเลยด้วย The Reader (2008)
Our results are published in this report, but the upshot is that unr complies with every standard set forth in the international environmental management system-- iso 14001.ผลที่เราตรวจสอบทั้งหมดอยู่ใน รายงานฉบับนี้ครับ แต่ผลสรุปก็คือUNRได้ปฏิบัติตาม ทุกมาตฐานที่กำหนดไว้ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'd have to say that's quite close to my clinical conclusion.ฉับอกได้เลยว่านมันใกล้เคียง กับผลสรุปทางการแพทย์ของผม Shutter Island (2010)
Uh, Greggy's handwriting test came back inconclusive.เออ ผลการทดสอบลายมือของเครกจี่ ไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด This Is Why We Stay (2010)
You repeated an inconclusive assumptionคุณตอกย้ำสมมุติฐาน ที่ไม่มีผลสรุปเป็นที่แน่ชัด The Couple in the Cave (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลสรุป[phonsarup] (n) EN: conclusion ; bottom line  FR: conclusion [ f ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป, เรื่องย่อ, ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
upshot(อัพ'?อท) n. การสรุป, ผลสรุป, ผลที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregate(n) ผลรวม, ผลสรุป, ยอดรวม
upshot(n) ผลลัพธ์, ผลสรุป, สาระ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top