Search result for

ผลกำไร

(47 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลกำไร-, *ผลกำไร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]
Incremental Consequencesผลกำไรที่ได้เพิ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We buy, and give them profits.เราซื้อ และแบ่งปันผลกำไร Quantum of Solace (2008)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก Confessions of a Shopaholic (2009)
I've been trying for weeks just to get you to wear the shirts.ขอแบ่งผลกำไรอะไรทำนองนั้น The Girlfriend Experience (2009)
That's two days profit for them.นั่นเป็นผลกำไร 2 วันของพวกเค้า I Knew You Were a Pig (2009)
§ He's a well-respected man about town § § Doing the best things so... §เขาทำได้ดีเพราะเค้าเป็นคนเอาใจใส่ แล้วชาวเมืองหล่ะ? ส่วนผลกำไรสุทธินั้น It's a Terrible Life (2009)
Now, that's success with a capital S.ด้วยผลกำไรเงินดอลลาร์มหาศาล ด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน Negro Y Azul (2009)
Jimmy figured out how he could use his talents to turn a profit.จิมมี่คิดหาทางออกใช้พรสวรรค์ของเขา เพื่อหาผลกำไร Better Call Saul (2009)
If we do well, you get a cut of the profits.ถ้าเราขายดี เธอจะได้ส่วนแบ่งจากผลกำไร Mama Spent Money When She Had None (2009)
I split the prison profits, fifty-fifty.ฉันต้องแบ่งผลกำไรให้คนในคุกอีก 50-50 Service (2009)
And a lucrative one.และได้ผลกำไรสูง Smite (2009)
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น Smite (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลกำไร[n.] (phon kamrai) EN: gain ; profit ; earnings   FR: gain [m] ; profit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
gain[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
lucre[N] ผลกำไรเป็นเงิน, See also: เงิน
millions[N] จำนวนมาก, See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก, Syn. profits
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
rate of return[N] ผลกำไร
return[N] ผลกำไร, Syn. gain, income, profit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gravy trainอาชีพหรืองานที่เบา,โอกาสได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรอย่างมากโดยไม่ต้องลำบาก

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

German-Thai: Longdo Dictionary
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top