ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลกำไร

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลกำไร-, *ผลกำไร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลกำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai Definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]
Incremental Consequencesผลกำไรที่ได้เพิ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
Fair would be a percentage in the company....ขอปันผลกำไรด้วย Schindler's List (1993)
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร The Corporation (2003)
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้ Match Point (2005)
- We can make this merger work for everyone's benefit.-ใช่ -เราทำงานร่วมกันได้... ...สำหรับผลกำไรของทุกคน Firewall (2006)
The profits they made off putting that orange dust up onboard.ผลกำไรที่พวกเขาสร้างได้ มาจากโฆษณาข้างรถขนส่ง The Astronaut Farmer (2006)
Without a successful mission, I don't see the profits breaking into the red.ภารกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่เห็นถึงผลกำไรที่ถาโถมเข้ามาหรอก The Astronaut Farmer (2006)
Governor, we are merchants, we only care about profits.ท่านเจ้าเมือง พวกเราเป็นพ่อค้า พวกเราสนใจเพียงแค่ผลกำไร Episode #1.41 (2006)
Profit-sharingแบ่งปันผลกำไร Bobby Z (2007)
I'm honest about declaring profits.ฉันชัดเจนเรื่องผลกำไรดี Goth (2008)
Repackaging samples and reselling them, while lucrative, is highly illegal.ห่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างใหม่แล้วก็เอากลับไปขายใหม่ เพื่อผลกำไร นั่นมันผิดกฏหมายอย่างมาก Ghosts (2008)
Not bullshit, okay? I want to share this with you guys.ฉันไม่ได้โกหก ตกลงไหม ฉันอยากให้พวกนายได้ส่วนแบ่งผลกำไร Giving Back (2008)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร The Shawshank Redemption (1994)
Fair would be a percentage in the company....ขอปันผลกำไรด้วย Schindler's List (1993)
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร The Corporation (2003)
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้ Match Point (2005)
- We can make this merger work for everyone's benefit.-ใช่ -เราทำงานร่วมกันได้... ...สำหรับผลกำไรของทุกคน Firewall (2006)
The profits they made off putting that orange dust up onboard.ผลกำไรที่พวกเขาสร้างได้ มาจากโฆษณาข้างรถขนส่ง The Astronaut Farmer (2006)
Without a successful mission, I don't see the profits breaking into the red.ภารกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่เห็นถึงผลกำไรที่ถาโถมเข้ามาหรอก The Astronaut Farmer (2006)
Governor, we are merchants, we only care about profits.ท่านเจ้าเมือง พวกเราเป็นพ่อค้า พวกเราสนใจเพียงแค่ผลกำไร Episode #1.41 (2006)
Profit-sharingแบ่งปันผลกำไร Bobby Z (2007)
I'm honest about declaring profits.ฉันชัดเจนเรื่องผลกำไรดี Goth (2008)
Repackaging samples and reselling them, while lucrative, is highly illegal.ห่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างใหม่แล้วก็เอากลับไปขายใหม่ เพื่อผลกำไร นั่นมันผิดกฏหมายอย่างมาก Ghosts (2008)
Not bullshit, okay? I want to share this with you guys.ฉันไม่ได้โกหก ตกลงไหม ฉันอยากให้พวกนายได้ส่วนแบ่งผลกำไร Giving Back (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลกำไร[phon kamrai] (n) EN: gain ; profit ; earnings  FR: gain [ m ] ; profit [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage(n) ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
earnings(n) กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
gain(n) ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
lucre(n) ผลกำไรเป็นเงิน, See also: เงิน
millions(n) จำนวนมาก, See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก, Syn. profits
profit(n) กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
rate of return(n) ผลกำไร
return(n) ผลกำไร, Syn. gain, income, profit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์, ได้ผล, มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ, มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ, ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม, เงินเพิ่ม, เงินโบนัส, เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) , เน้นลักษณะทางการค้า, เสนอขาย, See also: commercialization, commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์, ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร, ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) , เน้นลักษณะทางการค้า, เสนอขาย, See also: commercialization, commercialisation n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้, การหามา., See also: earnings รายได้, ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
gain(เกน) { gained, gaining, gains } vt. ได้มา, ได้รับ, กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า, คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป, ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร, ผลประโยชน์, การมีชัย, การเพิ่ม, จำนวนที่เพิ่มขึ้น, การก้าวหน้า, ความคืบหน้า, การได้มาซึ่ง, ของที่ได้มา, ร่อง,
gravy trainอาชีพหรืองานที่เบา, โอกาสได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรอย่างมากโดยไม่ต้องลำบาก

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์, ผลกำไร, คุณค่า, ข้อได้เปรียบ
earnings(n) ค่าจ้าง, เงินเดือน, รายได้, ผลกำไร
emolument(n) ผลกำไร, ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน, รายได้, เงินเดือน
fruit(n) ผลไม้, พืชผล, ดอกผล, ผลิตผล, ผลลัพธ์, บุตร, ผลกำไร
gain(n) ผลกำไร, ทรัพย์สมบัติ, ผลประโยชน์, ของที่ได้มา
increase(n) การเพิ่ม, การทวีคูณ, สิ่งที่เพิ่ม, ดอกเบี้ย, ผลกำไร
increment(n) ส่วนเพิ่ม, ผลกำไร
proceeds(n) ผลลัพธ์, ผลกำไร, เงินรายได้
profit(n) ผลกำไร, ประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ
return(n) ผลกำไร, ผลกลับ, การตอบแทน, รายได้, การตอบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] TH: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป  EN: profits

German-Thai: Longdo Dictionary
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ, See also: Gewinn A. Verlust, Syn. Profit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top