ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผดุง

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผดุง-, *ผดุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผดุง[V] support, See also: maintain, back up, sustain, uphold, Syn. รักษา, ค้ำจุน, Ant. ทำลาย, Example: เขามีแต่ค่าจ้างประจำวันเท่านั้นที่ช่วยให้เขาผดุงชีพอยู่ได้
ผดุงครรภ์[N] midwife, See also: obstetrician, Syn. หมอตำแย, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์, Thai definition: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
ผดุงรักษา[V] maintain, See also: support, look after, take care, Syn. รักษา, บำรุงรักษา, Example: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้, Thai definition: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผดุง(ผะดุง) ก. ประดุง, คํ้า, คํ้าจุน, ระวัง, อุดหนุน.
ผดุงครรภ์(ผะดุงคัน) น. ผู้ทำการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accoucheursผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]
Midwivesผดุงครรภ์ [การแพทย์]
Midwives, Manผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the midwife, who had to be fast.และผดุงครรภ์ที่ต้องอดอาหาร Idemo dalje (1982)
- Hello. The midwife.นางผดุงครรภ์ Idemo dalje (1982)
For a midwife it's a must, for a principal it's not.สำหรับผดุงครรภ์ก็เป็นสิ่ง- ที่จำเป็นสำหรับหลักก็ไม่ได้ Idemo dalje (1982)
He didn't skip the midwife.เขาไม่ได้ข้ามผดุงครรภ์ Idemo dalje (1982)
I love the midwife.ฉันรักนางผดุงครรภ์ Idemo dalje (1982)
Comrade midwife, this is how things stand.สหายผดุงครรภ์นี่คือสิ่งที่ยืน Idemo dalje (1982)
I'm all alone, comrade midwife.ฉันเป็นคนเดียวที่ผดุงครรภ์สหาย Idemo dalje (1982)
Buzz Lightyear to the rescue!บัซ ไลท์เยียล์ ผู้ผดุงความยุติธรรม! Toy Story (1995)
Buzz Lightyear to the rescue!บัซ ไลท์เยียล์ ผู้ผดุงความยุติธรรม! Toy Story (1995)
- You're interfering with the search and rescue!- นายกำลังเข้ามายุ่ง เกี่ยวกับการค้นหาและผดุงความยุติธรรมนะ! Toy Story (1995)
Brothers in arms. They fought to keep order and justice in China.ร่วมกันต่อสู้ผดุงความยุติธรรม Around the World in 80 Days (2004)
Your country turned its back on this conflict, but you have bravely volunteered to join the fight to preserve freedom.ประเทศของคุณหันหลัง ให้ความขัดแย้งคราวนี้ แต่คุณหาญกล้าอาสารบ เพื่อผดุงเสรีภาพ Flyboys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
granny(แกรน'นี่) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา,คนที่จู้จี้,พยาบาล,ผดุงครรภ์ adj. เกี่ยวกับหญิงชรา,ล้าสมัย,หัวโบราณ., Syn. grannie
howdie(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
howdy(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease
maintenance(เมน'เทนเนินซฺ) n. การผดุงไว้,การธำรงไว้,การรักษาไว้,การดำเนินต่อไป,วิถีชีวิต,การดำเนินชีวิต
midwife(มิด'ไวฟฺ) n. หมอตำแย,นางพยาบาลผดุงครรภ์,สิ่งหรือผู้ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ pl. -wives
midwifery(มิด'ไวฟะรี,มิดวิฟ'เฟอรี) n. การผดุงครรภ์,การคลอดลูกกลางบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
midwife(n) พยาบาลผดุงครรภ์,หมอตำแย
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top