ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปูนปลาสเตอร์

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปูนปลาสเตอร์-, *ปูนปลาสเตอร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนปลาสเตอร์[N] plaster, Example: ตุ๊กตาตัวนี้ทำด้วยปูนปลาสเตอร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปูนปลาสเตอร์น. แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4· H2O) ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัม (CaSO4·2H2O) ให้ร้อนถึง ๑๒๐ °-๑๓๐ °ซ. เมื่อนำไปผสมกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการนำไปทำแม่พิมพ์ รูปปั้น เป็นต้น หรือพอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaster of Parisปูนปลาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of parisปูนปลาสเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The remnants of plaster on your shoe pointed to a careless mason.เศษปูนปลาสเตอร์บนรองเท้า แสดงว่ามาจากเขตก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It's just plasterมันก็แค่ปูนปลาสเตอร์ Spirited Away (2001)
- Plaster...-ปูนปลาสเตอร์... Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
He needs a plaster and painkillers.เขาจำเป็นต้องปูนปลาสเตอร์ และยาแก้ปวด Dogtooth (2009)
The plaster's modern, and it has a higher calcium content, probably to protect whatever's inside it.ปูนปลาสเตอร์เป็นของสมัยใหม่ และมีองค์ประกอบแคลเซี่ยมสูงมาก น่าจะเพื่อห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ข้างใน On the Fence (2011)
Plaster bust... plaster bust.รูปสลักปูนปลาสเตอร์... The Six Thatchers (2017)
Yeah, I had my own toy line, and I had my own line of realistics, vibrators, and love gels, so.(เชซีย์ถูกหล่อปูนปลาสเตอร์) ฉันมีการผลิตของเล่นของตัวเอง และมีสินค้าของตัวเองที่เหมือนจริง ไวเบรเตอร์แล้วก็เจลหล่อลื่นด้วย After Porn Ends 2 (2017)
The exposed wires, a piece of fabric showing, a piece of plaster.สายไฟยังโผล่ให้เห็น ผ้าที่เก็บไม่มิด ชิ้นปูนปลาสเตอร์  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูนปลาสเตอร์[n. exp.] (pūn plāstoē) EN: plaster   FR: plâtre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaster[N] ปูนปลาสเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top