ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปุ่มเล็กๆ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปุ่มเล็กๆ-, *ปุ่มเล็กๆ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Little red dot means it's ready to fire.ปุ่มเล็กๆสีแดงๆ แปลว่ามันพร้อมให้ยิงแล้ว Guts (2010)
"I'm too drunk to touch the little buttons.""ผมเมาจนกดปุ่มเล็กๆไม่ไหวแล้ว" The Long Way Down Job (2011)
You should feel a small node-like object rolling back and forth along the bone.คุณควรรู้สึกถึงปุ่มเล็กๆ หมุนไปมาระหว่างกระดูก The Roommate Transmogrification (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nodule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม, Syn. tubercle
tubercule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
knoll(n) โคก,ดอย,ปุ่มเล็กๆ
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top