Search result for

ปิติ

(26 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปิติ-, *ปิติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิติ[N] joy, See also: gladness, happiness, delight, pleasure, elation, Syn. ยินดี, ปลาบปลื้ม, ดีใจ, ปีติ, Ant. โศกเศร้า, โทมนัส, Example: พ่อแม่เต็มไปด้วยความปิติที่ลูกสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
And I never... felt pride as a father... until this moment.และข้าก็ไม่เคยปลื้มปิติในฐานะพ่อคน จนกระทั่งบัดนี้ The Man in the Iron Mask (1998)
This is the first time I've ever stripped for joyfulness with someone else in the room.นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปลื้องผ้าเพื่อความปิติยินดี ตอนมีคนอยู่ในห้องด้วย Hope Springs (2003)
Cos when you take off your clothes in private, you might be expressing your joy, but you always knew you had to go off by yourself to do it.เพราะเวลาคุณถอดเสื้อผ้าในที่รโหฐาน คุณจะรู้สึกถึงความปิติของคุณ แล้วก็จะรู้สึกว่า คุณจะต้องทำมันบ่อยๆ Hope Springs (2003)
So the joy's never quite complete.ความปิติยินดีไม่เคยบริบูรณ์ Hope Springs (2003)
- Incomplete joy.-ความปิติอันไม่บริบูรณ์ Hope Springs (2003)
- I'm just not quite as joyful as you are yet.-ผมยังไม่รู้สึกถึงความปิติแบบที่คุณรู้สึกเลย Hope Springs (2003)
Because that way we wouldn't risk spoiling the feeling of joy - the innocent kind of joy.เพราะว่ามันอาจเสี่ยงที่เราจะเสียความปิติไป ความปิติอันบริสุทธิ์น่ะ Hope Springs (2003)
I think I'm stuck between the innocent joy and the other kind.ผมว่าผมกำลังติดกับอยู่ระหว่าง ความปิติอันบริสุทธิ์กับความรู้สึกอีกอย่างนึง Hope Springs (2003)
We're definitely moving towards the non-innocent kind now, aren't we?ถ้าเราจะไปต่อ.. มันก็ไม่ใช่ความปิติอันบริสุทธิ์อีกแล้วสิใช่มั้ย Hope Springs (2003)
Non-innocent kind.-ความปิติอันไม่บริสุทธิ์ -ความปิติอันไม่บริสุทธิ์ Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapt[ADJ] ปิติยินดีมาก, See also: ปลื้มมาก, Syn. enchanted, charmed, Ant. unaffected, unconcerned
rejoice[VI] ปิติยินดี, See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข, Syn. be glad, delight, enjoy, exult

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย,คลั่งไคล้,กระตือรือร้นเกินไป,ปิติยินดีเหลือล้น, Syn. rhapsodical., See also: rhapsodically adv.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top