ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากจัด

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากจัด-, *ปากจัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากจัด[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, caustic, Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร, Example: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด, Thai definition: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากจัดว. ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ, ด่าเก่ง, ชอบพูดจาหยาบคาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No surprise, with what the shithead's been saying.ก็ปากจัดเหลือกำลังนี่ The Bodyguard (1992)
The mewling, rampalian wretch herself.ยายปากจัด จอมโวยวาย ไง 10 Things I Hate About You (1999)
(PEOPLE chattering)พูดจาปากจัด Fighting (2009)
Now, before I play you this, I should warn you this guy's a little rough around the edges.ก่อนที่ผมจะเล่นวิดีโอนี้ ผมขอเตือนพวกคุณ.. ..ผู้ชายคนนี้ปากจัดเล็กน้อย The Ugly Truth (2009)
Hmm? Yeah, that's crazy cougar lady's husband.ใช่ นั้นมันสามีสาวปากจัด Chuck Versus the Suburbs (2009)
Yeah, if the cougar gets a little hairy, you can always tap out.ใช่ ถ้าสาวปากจัดมีขนดกนิดหน่อย คุณสามารถดึงขนออกได้ทุกเมื่อ Chuck Versus the Suburbs (2009)
With that garrulous tongue of yours, you should be glad you lasted this long.ดว้ยปากจัดอย่าเจ้านี่ไม่น่า มีชีวิตรอดมาได้นานขนาดนี้เลย Episode #1.4 (2010)
We have sharp tongues, and we were very rude.พวกเราปากจัดไปหน่อย แล้วก็เสียมารยาทด้วย The Flowers of War (2011)
Nobody wanted to hire a sass-mouthing, thieving nigra.ไม่มีใครอยากจ้างสาวนิโกร ปากจัดขี้ขโมยหรอก The Help (2011)
We've had some of these Women's Lib types in here causing a big fuss.เรามีพวก ผู้หญิงบางคนที่ปากจัดอยู่ ก่อให้เกิดความวุ่นวายทีเดียว Predestination (2014)
Wow. You're a talker too. You and Wade.ว้าว ปากจัดสูสีกัน คู่ฟิตของเวด Deadpool (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-tongued[ADJ] ปากจัด, See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม, Syn. abusive, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
rattletrapn. สิ่งของที่ส่งเสียงดังหรือรัว ,คนปากจัด,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของโบราณ
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
shrew(n) หญิงปากร้าย,หญิงอารมณ์ร้าย,หญิงปากจัด
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
termagant(n) หญิงปากจัด,หญิงอารมณ์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top