ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปากกา

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากกา-, *ปากกา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากกา[N] pen, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์เพราะแรงกดจากปลายปากกาจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Count unit: ด้าม, แท่ง, Thai definition: เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่งที่ใช้กับหมึกหรือสิ่งอื่น
ปากกาขนนก[N] quill, See also: quill pen, Example: ปากกาขนนก และกระดาษนับไม่ถ้วนนำมาใช้บันทึกวจนะในศาสนาบาไฮ, Thai definition: เครื่องเขียนแบบเก่า ใช้จุ่มน้ำหมึกเขียน
ปากกาลูกลื่น[N] ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาหมึกแห้ง, Example: ไม่ควรใช้ปากกาลูกลื่นหรือดินสอเขียนข้อความลงในแผ่นฉลากที่ติดอยู่กับดิสเก็ตต์, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ
ปากกาหมึกซึม[N] fountain pen, Example: เดือนล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่ามวางนาบบนหน้าขา จรดปลายปากกาหมึกซึมลงไปบนหน้ากระดาษ, Count unit: ด้าม, Thai definition: ปากกาที่มีไส้ใส่น้ำหมึก
ปากกาหมึกแห้ง[N] ballpoint pen, See also: ballpoint, ballpen, Syn. ปากกาลูกลื่น, Example: ผมส่งต้นฉบับงานเขียนที่เขียนด้วยปากกาหมึกแห้งตลอด, Count unit: ด้าม, แท่ง, Thai definition: ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากกา ๑, ปากไก่น. เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยตัวปากและด้าม ตัวปากมักทำด้วยโลหะ เช่น ปากกาคอแร้ง ปากกาเบอร์ ๕ ใช้เสียบที่ด้ามจุ้มหมึกหรือน้ำสีอื่นเขียน.
ปากกาน. เครื่องสำหรับหนีบของใช้ ทำด้วยไม้หรือเหล็กก็มี.
ปากกาลูกลื่นน. ปากกาที่ใช้ไส้บรรจุหมึกสำเร็จรูป ปลายไส้มักทำด้วยโลหะกลมเล็ก ๆ, ปากกาหมึกแห้ง ก็เรียก.
ปากกาหมึกซึมน. ปากกาที่มีไส้สำหรับใส่นํ้าหมึกหรือหลอดบรรจุหมึก น้ำหมึกจะค่อย ๆ ไหลซึมออกมาที่ปลายปากกาเองโดยไม่ต้องจุ้ม.
ปากกาหมึกแห้งน. ปากกาลูกลื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
light penปากกาแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
light penปากกาแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Light pen ปากกาแสง [คอมพิวเตอร์]
Ball-point pensปากกาลูกลื่น [TU Subject Heading]
Pensปากกา [TU Subject Heading]
stylusสไตลัส, ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ มักใช้กับระบบ pen-based [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. A pen!ใช่ ปากกา The Great Dictator (1940)
A pen!ปากกา The Great Dictator (1940)
I got something for your mother and for Sonny and a tie for Freddy, and Tom Hagen got the Reynolds pen.ผมได้รับบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณแม่และซันนี่ และผูกเน็คไทเฟร็ดดี้และทอมฮามีปากกานาดส์ The Godfather (1972)
You got a pen, Larry?มีปากกามั้ย เเลร์รี่ Jaws (1975)
Yeah, a pen, you know.ปากกาน่ะ Jaws (1975)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
Eat the steak, and then get a pen.กินสเต๊คแล้วเอาปากกามา Oh, God! (1977)
I took one of his magic markers, and I said:ผมเอาปากกาเวทมนตร์ของตนและพูดว่า First Blood (1982)
can I borrow your pen?ขอยืมปากกาหน่อย Spies Like Us (1985)
Henry, the pen...เฮนรี่, ปากกา... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The pen is mightier than the sword.ปากกานั่นมันมีพลังกว่าดาบ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Next time gonna use a nom de plume.ครั้งหน้าฉันจะใช้นามปากกา นั่นเขาไง! Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากกา[n.] (pākkā) EN: pen   FR: stylo [m] ; stylo à bille [m] ; Bic [m] ; crayon à bille [m]
ปากกากด[n. exp.] (pākkā kot) FR: stylo à bouton poussoir [m]
ปากกาขนนก[n. exp.] (pākkā khon nok) EN: quill ; quill pen   FR: plume [f]
ปากกาดินสอ[n.] (pākkā dinsø) EN: propelling pencil   FR: portemine [m] ; stylomine [m]
ปากกาลูกลื่น[n. exp.] (pākkālūkleūn) EN: ball pen ; ballpoint   FR: stylo à bille [m]
ปากกาหมึกซึม[n. exp.] (pākkā meuk seum) EN: fountain pen   FR: stylo à encre [m] ; stylo à plume [m]
ปากกาหมึกแห้ง[n. exp.] (pākkā meuk haeng) EN: ballpoint pen ; ballpoint ; ball pen   FR: stylo à bille [m]
ปากกาเหล็ก[n.] (pākkā lek) EN: bench vice   FR: étau [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballpoint[N] ปากกาลูกลื่น
fountain pen[N] ปากกาหมึกซึม
highlighter[N] ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด
pen[N] ปากกา
stylograph[N] ปากกาหมึกซึม, See also: ปากกาปลายแหลม, Syn. stylus
stylus[N] ปากกาหมึกซึม, See also: ปากกาปลายแหลม, Syn. stylograph, burin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
ball-point penปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
ballpenปากกาลูกลื่น, Syn. ball point
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
fountain penn. ปากกาหมึกซึม
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
inkstand(n) ที่วางหมึกและปากกา,ขวดหมึก
nib(n) ปลายปากกา
pen(n) ปากกา,อู่,เล้า,คอกสัตว์,ปลายปากกา,ลีลาการประพันธ์
penholder(n) ที่วางปากกา
penname(n) นามปากกา,นามแฝง
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquid paper eraser (n) ปากกาลบคำผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バイス[ばいす, baisu] (n) ปากกาจับชิ้นงาน
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, bourupen , bourupen] (n ) ปากกา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker

German-Thai: Longdo Dictionary
Stift(n) |der, pl. Stifte| ปากกา
Kugelschreiber(n) |der, pl. Kugelschreiber| ปากกาลูกลื่น
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)
Stift(n ) ปากกา, See also: S. Füller, Kugelschreiber,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top